Om Oss

Vi är ett konsultföretag

Som sedan 2005 arbetar med ägarstyrning och styrelseutveckling i ägarledda företag.

I vårt arbete utgår vi ifrån ägarna och vad de har för avsikter med sitt ägande nu och framgent. Vi är övertygade om att aktiv ägarstyrning är en viktig framgångsfaktor för näringslivet. Vi hjälper ägarna att nå dit de vill med sitt ägande. Brist på otydlighet kring vad ägarna vill med sitt företag utgör många gånger ett direkt hinder för tillväxt och värdeskapande utveckling i många ägarledda företag.

 

Gunnar Alexandersson
Gunnar Alexandersson

Ägare, VD och konsult
gunnar.alexandersson@styra.se

Gunnar Alexandersson
Gunnar Alexandersson

Ägare, VD och konsult
gunnar.alexandersson@styra.se

Lars-Olof Zetterlund
Lars-Olof Zetterlund

Konsult
lars-olof.zetterlund@styra.se

Lars-Olof Zetterlund
Lars-Olof Zetterlund

Konsult
lars-olof.zetterlund@styra.se

Mikael Hult
Mikael Hult

Konsult
mikael.hult@styra.se

Mikael Hult
Mikael Hult

Konsult
mikael.hult@styra.se

Linda Take
Linda Take

Konsult
Linda@takes.se

Linda Take
Linda Take

Konsult
Linda@takes.se

Vi hjälper dig att nå dina mål som företagare