Realtime Embedded

[one_third]

”Vi har gjort en fantastiskt givande resa, mycket tack vare Styra. Vi har tillsammans med dem tagit fram ett ägardirektiv, som fungerar som ett kraftfullt styrdokument i verksamheten. Vi har genom ägardirektivet fått en samsyn och skapat synergieffekter i företaget som i sin tur breddat verksamheten. Styra hjälpte oss också år 2007, med stöd i ägardirektivet, att ta fram en kravprofil och presentera tre kandidater till styrelseordförande. [/one_third] [one_third]

Valet föll på Kenth Ericson, vilket visat sig bli mycket lyckat. Han har bland annat bidragit i arbetet  med att stärka vårt varumärke. Vi har utifrån det kunnat bredda vår kundportfölj och kommit in i helt nya branscher och på nya marknader. Styra har med sin erfarenhet fungerat som en katalysator och hjälpt oss med processens struktur och därmed förenklat vägen till målet.”[/one_third]

[one_third_last]

% | % | %