Lärande

[one_third]

”Vi kontaktade Hans Svalberg på Styra för fyra år sedan för att utveckla kvaliteten i styrelsearbetet. Det resulterade i ett ägardirektiv, som i sin tur ledde till rekrytering av en ny styrelseordförande, Anders Malmqvist, som har betytt mycket för vår utveckling. Hans Svalberg har fungerat som en mentor åt oss och knutit flera namnkunniga personer till verksamheten, som till exempel Rune Brandinger. Under processen rekryterades också en ny VD, Margita Edström.[/one_third][one_third]

Ägardirektivet har blivit ett betydelsefullt verktyg i vår verksamhet, där vi bland annat kunnat kombinera ekonomisk tillväxt med mellanmänskliga värderingar, vilket är viktigt för oss. Det kvalificerade styrelsearbetet har gjort att verksamheten blir tydligare att styra mot företagets mål. Det har starkt bidragit till vår exempellösa tillväxt de senaste åren och varit ett stort stöd för att det skulle kunna bli möjligt.”[/one_third][one_third_last]

Detta har Styra gjort:

  • Mentorskap & rådgivning med inriktning på styrning och organisationsutveckling
  • Upprättande av ägardirektiv
  • Rekrytering av styrelseordförande
  • Uppdatering av ägardirektivet
  • Metodstöd för styrelsens strategiarbete

Bolagsfakta

Omsättning: 226 mkr (2012)
% | %