Utbildning

De utbildningar vi genomför är alltid anpassade för respektive uppdragsgivare. Det innebär att vi både vill förankra vad respektive ägare, individ och styrelsen som helhet  behöver bli bättre på.

Ägare som funderar på hur de skall nå sina mål och vad det behöver göra för att driva processen framåt. Även en väl sammansatt styrelse behöver kontinuerligt utvecklas och utbildas. Omvärlden förändras allt fortare, så att inte vara mottaglig för utveckling leder ofrånkomligen till stagnation. Och det säger sig självt att en styrelse som stagnerar i praktiken blir mindre kompetent.