Styrelsetjänster

Investera i styrelsearbete

En styrelse är ett lag. Precis som ett lag inom idrott strävar man inte efter att ha likadana kompetenser på olika positioner. Det håller nästan alla med om. Och ändå ser man det så ofta. Tillsättningar av ledamöter som har en i det närmaste provocerande likartad profil. Medelålders, vita hetero män med snarlika CV. Har rekryteringen skett på golfbanan …? Naturligtvis ställer man sig från hur en sådan styrelse ska förstå målgrupp, samhällets olika delar i dag och i framtiden, nödvändigheten av mångfald i den egna verksamheten och så vidare. Att en välkomponerad styrelse ur ett brett samhälleligt, hållbart och kunskapsperspektiv kan bli skillnaden som faktiskt gör skillnad. Finns de här parametrarna med när du kravställer nästa styrelserekrytering och när du genomför styrelseutvärdering? Är du det minsta tveksam inför svaret – låt oss bidra med våra kunskaper.

Våra styrelsetjänster

Nyfiken på att höra mer

Kontakta oss