Styrelseledamot sökes till familjeägt exportsatsande verkstadsbolag med tillväxtambitioner

Bolaget startade i slutet av 50-talet och har sedan dess vuxit i huvudsak organiskt till dagens position, där man är marknadsledande i Sverige inom flera produktsegment. Produktutveckling och produktion bedrivs i Stockholmsområdet.

Bolaget är ett familjeföretag där generationsväxling genomförts relativt nyligen. Bolaget, som idag sysselsätter ca 80 medarbetare, har en omsättning på ca 140 Mkr med stabil och god lönsamhet. Verksamhetsåret 2017 blev ”all-time-high” avseende såväl omsättning som resultat. Försäljning av bolagets produkter sker både i Sverige och på flertalet internationella marknader. I koncernen ingår även ett mindre fastighetsförvaltande bolag.

Ägarna har nyligen tagit fram ett ägardirektiv där fortsatt tillväxt med god lönsamhet är en grundparameter. Ca 30% av omsättningen kommer idag från utländska marknader. En stor del av den framtida tillväxten förväntas komma från utländska marknader. Man önskar nu komplettera styrelsen med en ledamot med erfarenhet från produktförsäljning på utländska marknader som kan ge stöd i processen att analysera och prioritera val av länder/marknader samt etableringsvägar.

Den nya ledamoten, han eller hon:

% | % | % | % | % | %