Rekrytering

Är din styrelse rätt komponerad för de händelser verksamheten har framför sig? Har du ledamöter i styrelsen som ”sitter i styrelsen” – kanske på gamla meriter – i stället för att arbeta i styrelsen med ägardirektivet för ögonen?

Står verksamheten inför utmaningar och förändringar som kräver kompetenser som styrelsen inte besitter i dag? Är det kanske den första externa ledamoten som ska tillsättas? Har det tagits hänsyn till att styrelsen är sammansatt med balans och komplettering snarare än ett kamratgäng som har kul ihop?

 

Rätt styrelsesammansättning är grunden till att en styrelse kan bidra med att öka värdet på bolaget