Interimstyrelse

I väntan på en tillträdande ledamot eller i en tidsbegränsad situation som kräver speciell kompetens kan det bästa lösningen var att tillsätta en eller flera ledamöter interimistiskt. En interimslösning är alltså inte en nödlösning, utan den bästa lösningen i vissa givna situationer. I vår kandidatbank finns ett stort antal kandidater med en mängd olika kunskaper och bakgrunder