Ägartjänster

De flesta företag drivs av sin ägare, inte minst i uppstartsfasen, men också långt senare än vad som vore lämpligt. Men hur ska transformationen gå till? Hur ska man hantera det faktum att det är oerhört svårt för en ägare att faktiskt inte lägga sig i operativ drift, utan lita på andra och i stället fokusera på strategiska ägarfrågor. Genom att dels skapa ett ägardirektiv och utifrån tillsätta styrelse och VD och dels definiera för alla berörda vilka frågor som fortsättningsvis inte hanteras av ägare har man kommit en bit på vägen. Är det verkligen så enkelt. Nej, det är det inte. Det är en process som man tjänar på att hantera på ett professionellt sätt. Viktigt att välja en extern part som har kunskap, erfarenheter och metoder för att guida verksamheten in och ur transformationen. Det kommer inte alltid att vara enkelt, men rätt genomfört kommer det tvivelsutan vara värt det

Vill ni veta mer -Kontakta oss