Ägardirektiv

För att ägarens avsikter och syften med sitt ägande ska kunna realiseras måste det finnas ett ägardirektiv. Är det dessutom fler än en ägare är det förstås ännu viktigare. Ägardirektivet definierar alltså ägarnas mål och visioner inom en viss tidsrymd, och måste därför med jämna mellanrum uppdateras allt eftersom verksamheten och omvärlden utvecklas och förändras.

Ett välformulerat ägardirektiv är själva förutsättningen för att ägare, styrelse, VD, finansiärer ska ha en relevant ledstjärna för såväl strategiska som operativa beslut som ska syfta till att nå de uppsatta målen.

Detta är en handbok om ägardirektiv. Läs, lär och gör någonting i ditt eget företag

Ägarstyrning & ägardirektiv – Rune Brandinger

Johan von Kantzow, styrelseordförande i modekedjan Butiken på Landet, var bekymrad. De 16 ägarna hade mycket skilda uppfattningar om mode och inköp. Skulle förslaget till ett ägardirektiv kunna övertyga dem om en fortsatt samverkan? Större respekt för rollfördelningen ägare – styrelse – ledning var en ytterligare förutsättning.

 

Ägarstyrning & ägardirektiv – Rune Brandinger

Pris: 215;- inklusive moms och frakt
(Beställer du fler än 5 böcker är priset / bok 200,- inklusive frakt och moms och beställer du fler än 10 böcker är priset / bok 180,- inklusive frakt och moms)