Advisory board

Second opinion, mer tillfälliga och ämnesspecifika frågeställningar, en omställning, en lansering eller tillfällig händelse. Det finns situationer när ett advisory board är ett mycket dynamiskt och effektivt bollplank i komplement till en väl sammansatt styrelse. Dock är det av högsta vikt att ett advisory board inte ger möjlighet att agera som någon slags skuggstyrelse. Så agendan för ett advisory board ska vara transparent och väl förankrad i styrelsen. Det är också i styrelsen som dess arbete ska utvärderas. Däremot gynnas själva rekryteringen av att göras av en extern part.

Vi hjälper dig med att värdera vad som passar bäst advisory board eller en styrelse