Nå dina mål som företagare

Vi hjälper dig på resan

Styra är ett konsultbolag som arbetar med ägarstyrning och styrelseutveckling i ägarledda företag. I vårt arbete tar vi alltid utgångspunkt i ägarna och vad ägarna vill med sitt företagsägande. Vi drivs av en övertygelse om att aktiv ägarstyrning är en viktig framgångsfaktor för Sveriges näringsliv

Utbildning i aktiv ägarstyrning

Pågående och genomförda rekryteringar

Styrelseledamot sökes till familjeägt exportsatsande verkstadsbolag med tillväxtambitioner

Bolaget startade i slutet av 50-talet och har sedan dess vuxit i huvudsak organiskt till dagens position, där man är marknadsledande i Sverige inom flera produktsegment. Produktutveckling och produktion bedrivs i Stockholmsområdet. Bolaget är ett familjeföretag där generationsväxling genomförts relativt nyligen. Bolaget, som idag sysselsätter ca 80 medarbetare, har en omsättning på ca 140 Mkr... Continue reading

Styrelseordförande sökes till tjänsteföretag inom byggbranschen

Bolaget grundades för 20 år sedan och har vuxit stadigt sedan dess. Idag är man ca 80 medarbetare och beräknar omsätta ca 100 MSEK under 2018. Verksamheten består av renovering och byggnation av kök och badrum till privatpersoner med Storstockholm som geografisk marknad. Ägarnas målsättning närmaste åren är att växa bolaget i en rimlig takt... % | % | % | %