Nå dina mål som företagare

Vi hjälper dig på resan

Hemsidan är under uppbyggnad

Styra är ett konsultbolag som arbetar med ägarstyrning och styrelseutveckling i ägarledda företag. I vårt arbete tar vi alltid utgångspunkt i ägarna och vad ägarna vill med sitt företagsägande. Vi drivs av en övertygelse om att aktiv ägarstyrning är en viktig framgångsfaktor för Sveriges näringsliv

Styrelsetjänster

-

Ägartjänster

-

Känns begreppen ägarmål, ägardirektiv, styrelsens roll mm komplicerat och svårt?  Då kan du göra som tusentals andra företagare gå vår populära utbildning i aktiv ägarstyrning 
Utbildningsform: Fysiskt möte i klassrum hos oss eller er Omfattning: 4 timmar Pris: 12 000 kr exkl.moms per grupp 

 

% | % | % | % | %