Företaget som nu söker en extern ordförande är en nischaktör verksam i B2B-segmentet där man hyr ut produkter för industriell tillämpning. Företaget är etablerat och har funnits på marknaden som eget bolag sedan 2007. Finansiellt präglas verksamheten av hög marginal, väldigt god soliditet och kassalikviditet samt en stark balansräkning. Omsättningen för verksamhetsår 2017 var drygt 30 Mkr med en EBIT-marginal på 40%.

Ägarna har under vintern 2018 tagit fram ett ägardirektiv tillsammans med Styra AB. I ägardirektivet uttrycker ägarna en gemensam vilja att skala upp verksamheten i en hög takt under de närmsta åren och därmed dubbla omsättningen vid utgången år 2020. Prognosen för den marknad man opererar på är stark och förväntas växa kraftigt. Man besitter en hög egen branschkompetens och erfarenhet från det egna erbjudandet. Man söker nu en extern styrelseordförande som kan stödja företagets utveckling och expansion. Man söker en ordförande som kan starta och utveckla ett professionellt styrelsearbete samt vara bollplank till och kravställare på VD.

Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden:

•Ska ha extern ordförandeerfarenhet, gärna från flera bolag.

•Ska ha erfarenhet från att starta, leda och utveckla styrelseprocessen och skapa en beslutsstark styrelse med strategisk höjd.

•Ska ha tidigare erfarenhet av att, i rollen som ordförande, coacha och vara bollplank till VD.

•Ska ha tidigare VD-erfarenhet från verksamhet inom B2B med omsättning i spannet 50 – 500 Mkr.

•Ska ha erfarenhet från att leda bolag i tillväxt gärna från en omsättning på ca 40 Mkr till 100 Mkr.

•Ska ha erfarenhet av att ha byggt en professionell ledningsgrupp med tydlighet och struktur och samtidigt kundorienterad och snabbfotad.

•Ska ha erfarenhet av att bygga och utveckla en organisation för snabb tillväxt.

•Ska vara affärs- och försäljningsorienterad.

•Bör ha erfarenhet från, minst ha förståelse för, ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar.

•Det är meriterande med erfarenhet från uthyrningsverksamhet inom B2B.

•Ska ha tid och tillgänglighet att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt agera bollplank till och kravställare på VD.

•Ska kunna verka som ordförande i minst 4–5 år.

•Bör helst bo eller vara verksam i Storstockholm.

 

Ansökan

Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Välkommen med din ansökan till Lars-Olof Zetterlund på Styra AB enligt nedan.
Sänd din intresseanmälan till lars-olof.zetterlund@styra.se, senast onsdagen den 28:e mars, 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till ägarledd nischaktör”.

Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV, skriv också gärna ett följebrev med din summering av vilka erfarenheter och kunskaper som du bedömer gör dig till en lämplig kandidat till detta ordförandeuppdrag.