Bolaget grundades för 20 år sedan och har vuxit stadigt sedan dess. Idag är man ca 80 medarbetare och beräknar omsätta ca 100 MSEK under 2018. Verksamheten består av renovering och byggnation av kök och badrum till privatpersoner med Storstockholm som geografisk marknad. Ägarnas målsättning närmaste åren är att växa bolaget i en rimlig takt och förbättra lönsamheten.

Man söker nu en extern styrelseordförande som kan stödja företagets utveckling i samklang med ägarnas målsättningar och vilja.

Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden:

• Ska ha erfarenhet från rollen som extern styrelseordförande, gärna från flera bolag.

• Ska ha erfarenhet från att starta, leda och utveckla styrelseprocessen och skapa en beslutsstark styrelse.

• Ska ha erfarenhet av att, i rollen som ordförande, coacha, krav ställa och vara bollplank till VD.

• Ska ha tidigare VD-erfarenhet från bolag med omsättning i spannet 100 – 200 Mkr.

• Ska ha erfarenhet av att leda bolag i tillväxt med fokus på lönsamhet.

• Ska ha erfarenhet av att ha byggt en professionell ledningsgrupp med tydlighet och struktur och samtidigt kundorienterad och snabbfotad.

• Bör ha erfarenhet från tjänsteföretag.

• Bör ha erfarenhet från verksamhet som vänder sig till konsumenter, B2C.

• Det är meriterande med erfarenhet från byggsektorn.

• Bör ha erfarenhet från, minst ha förståelse för, ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar.

• Ska ha tid och tillgänglighet att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt agera bollplank och kravställare på VD.

• Ska kunna verka som ordförande i minst 5 år.

• Bör helst bo eller vara verksam i Storstockholm.

Ansökan

Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Välkommen med din ansökan till Mikael Hult på Styra AB.

Sänd din intresseanmälan till mikael.hult@styra.se, senast måndagen den 29:e oktober, 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till tjänsteföretag i byggbranschen”. Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV. Skriv också gärna ett följebrev med din summering av, med kravprofilen ovan som utgångspunkt, vilka erfarenheter och kunskaper som du bedömer gör dig till en lämplig kandidat till detta ordförandeuppdrag.