Bolaget startade i slutet av 50-talet och har sedan dess vuxit i huvudsak organiskt till dagens position, där man är marknadsledande i Sverige inom flera produktsegment. Produktutveckling och produktion bedrivs i Stockholmsområdet.

Bolaget är ett familjeföretag där en generationsväxling genomförts relativt nyligen. Bolaget som idag sysselsätter ca 80 medarbetare, har en omsättning på ca 120 mkr med en god lönsamhet. Försäljning av bolagets produkter sker både i Sverige och på internationella marknader. I koncernen ingår även ett mindre fastighetsförvaltande bolag.

Ägarna har nyligen tagit fram ett ägardirektiv där fortsatt tillväxt med god lönsamhet är en grundparameter. En större del av tillväxten förväntas komma från utländska marknader. Man önskar nu komplettera styrelsen med en extern ordförande som skall leda styrelsearbetet i enlighet med ägarnas önskan. Ordförande förväntas, förutom att driva styrelseprocessen, också vara ett stöd/bollplank till VD och i viss mån även till andra ledningspersoner.

Den nya ordföranden, han eller hon:

• Ska ha extern ordförandeerfarenhet, gärna från flera uppdrag
• Ska ha VD-erfarenhet från tillverkande företag, gärna med egen produktutveckling och egna varumärken. Gärna med mer än 150 Mkr i omsättning
• Ska ha erfarenhet av att ha byggt professionell ledningsgrupp med tydlighet och struktur och samtidigt en hög motivations- och engagemangsnivå bland medarbetarna
• Ska ha förståelse för ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar, gärna erfarenhet från familjeföretag
• Bör ha erfarenhet från framgångsrik produktförsäljning på utländska marknader, gärna erfarenhet från flera olika etableringsvägar
• Bör ha erfarenhet från tillverkande företag där produktion sker i ”icke lågkostnadsländer”, exempelvis Sverige
• Meriterande med erfarenhet från telekombranschen och att vara uppdaterad om dess framtida utveckling
• Meriterande med erfarenhet av tjänsteförsäljning runt fysiska produkter
• Ska vara affärs- och säljorienterad, stabil och drivande
• Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD
• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år
• Bör helst bo eller vara verksam med 2,5 timmars ”radie” från Stockholm men det är inget krav

Ansökan

De fem första punkterna i kravprofilen ovan är extra viktiga för uppdragsgivarna så var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva och utveckla dina erfarenheter från dessa fem punkter. Du stärker din kandidatur genom att exemplifiera hur och från vilka bolagsmiljöer du uppfyller dessa kravprofilspunkter.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till marten.berndtsson@styra.se senast den 8 mars 2017. Var vänlig och skriv ”Ordförande till verkstadsföretag” i rubriken på mailet. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga styrelseerfarenheter, i ditt mejl.