Detta Stockholmsbaserade bolag omsätter idag ca 40 mkr med god lönsamhet och man sysselsätter ett 30-tal medarbetare. Ägarna har nyligen tagit fram ett gemensamt ägardirektiv. Fortsatt tillväxt och fokus på försäljning är en grundkomponent i detta direktiv.

Ägarna och bolagsledningen ser automation och digitalisering av administrativa processer som stora möjligheter att flytta fram bolagets position. Man erbjuder en stor del av sina produkter som SaaS (Software as a Service) och har en ambition att expandera inom detta område.

Ägarna önskar nu starta upp ett aktivt styrelsearbete. De söker en extern styrelseordförande med modern ledarskapsstil som triggas av att manövrera i en bransch under omställning med stora möjligheter.

Ordförande, han eller hon…
• Ska ha extern ordförandeerfarenhet gärna från flera bolag
• Ska ha erfarenhet från att starta, leda och utveckla styrelseprocessen och skapa en beslutsstark styrelse med strategisk höjd
• Ska ha VD-erfarenhet, gärna från IT-bolag med både mjukvaruprodukter och tjänster i sitt erbjudande
• Ska ha erfarenhet från mjukvaruförsäljning mot företag, gärna affärssystem/administrativa system samt bör ha byggt framgångsrikt partnernätverk för mjukvaruprodukter
• Bör ha lett tillväxtföretag, primärt som VD, sekundärt som försäljningschef, från ca 50 till 100 mkr i omsättning
• Ska ha erfarenhet av att ha byggt professionell ledningsgrupp med tydlighet och struktur och samtidigt kundorienterad och snabbfotad.
• Meriterande med erfarenhet av omställning av affärsmodell och/eller där man framgångsrikt anammat teknikskifte för utveckling och distribution av mjukvaruprodukter.
• Meriterande med erfarenhet från att skapa försäljningsbart bolag
• Bör ha erfarenhet från, minst ha förståelse för, ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar
• Ska vara sälj- och affärsorienterad med hög energinivå
• Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt agera som bollplank till och kravställare på VD
• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år
• Bör helst bo eller vara verksam med 2,5 timmars ”radie” från Stockholm men det är inget krav.

Ansökan

De fyra första punkterna i kravprofilen ovan är extra viktiga för uppdragsgivarna så var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva och utveckla dina erfarenheter från dessa fyra punkter. Du stärker din kandidatur genom att exemplifiera hur och från vilka bolagsmiljöer du uppfyller dessa kravprofilspunkter.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till marten.berndtsson@styra.se senast den 31 mars 2017. Var vänlig och skriv ”Ordförande partnerägt mjukvaruföretag” i rubriken på mailet. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga styrelseerfarenheter, i ditt mejl.