Bolaget startade i slutet av 50-talet och har sedan dess vuxit i huvudsak organiskt till dagens position, där man är marknadsledande i Sverige inom flera produktsegment. Produktutveckling och produktion bedrivs i Stockholmsområdet.

Bolaget är ett familjeföretag där generationsväxling genomförts relativt nyligen. Bolaget, som idag sysselsätter ca 80 medarbetare, har en omsättning på ca 140 Mkr med stabil och god lönsamhet. Verksamhetsåret 2017 blev ”all-time-high” avseende såväl omsättning som resultat. Försäljning av bolagets produkter sker både i Sverige och på flertalet internationella marknader. I koncernen ingår även ett mindre fastighetsförvaltande bolag.

Ägarna har nyligen tagit fram ett ägardirektiv där fortsatt tillväxt med god lönsamhet är en grundparameter. Ca 30% av omsättningen kommer idag från utländska marknader. En stor del av den framtida tillväxten förväntas komma från utländska marknader. Man önskar nu komplettera styrelsen med en ledamot med erfarenhet från produktförsäljning på utländska marknader som kan ge stöd i processen att analysera och prioritera val av länder/marknader samt etableringsvägar.

Den nya ledamoten, han eller hon:

• Ska ha erfarenhet från framgångsrik produktförsäljning inom B2B (business to business) på utländska marknader.

• Gärna erfarenhet från flera olika etableringsvägar in på utländska marknader.

• Meriterande med erfarenhet av tjänsteförsäljning runt produkter.

• Ska ha extern styrelseerfarenhet, gärna från flera uppdrag.

• Ska vara affärsorienterad, stabil och drivande.

• Ska ha erfarenhet av, minst förståelse för, ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar, gärna erfarenhet från familjeföretag.

• Ska ha tid och intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse.

• Ska kunna verka som ledamot i minst 4 år.

• Bör helst bo eller vara verksam med 2,5 timmars ”radie” från Stockholm men det är inget krav.

Ansökan

Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Välkommen med din ansökan till Lars-Olof Zetterlund på Styra AB enligt nedan.

Sänd din intresseanmälan till lars-olof.zetterlund@styra.se, senast måndag 26:e november, 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mejlet ”Ledamot verkstadsbolag”. Vi ber dig bifoga ett uppdaterat CV. Skriv gärna också ett följebrev med din summering av, med kravprofilen ovan som utgångspunkt, vilka erfarenheter och kunskaper som du bedömer gör dig till en lämplig kandidat till detta ledamotsuppdrag.