Det är alltid glädjande att se hur våra kunder agerar på de uppsatta ägarmålen. Från 2011 hjälpte Styra Greenman med framtagning av ägardirektiv och rekrytering av både extern styrelseordförande och ledamot. Styrelse-/ tillväxt- och förvärvserfarenhet samt branschkompetens var viktiga punkter på respektive kravprofil i sökandet efter kandidater.

Greenmans ägare Jörgen Wonisch har agerat föredömligt i sitt arbete med aktiv ägarstyrning vilket kortfattat skett genom följande steg:

  • Sätta ägarmål i ägardirektivet
  • Definiera önskvärd styrelsekompetens
  • Rekrytera externa personer till styrelsen
  • Skapa strategiska planen i styrelsen
  • Genomföra planen

Läs mer om förvärvet här.

Styra önskar Greenmans ägare, styrelse och organisation fortsatt lycka till på tillväxtresan!

// Mårten och Gunnar

 

”Samarbetet med Styra har starkt bidragit till Greenmans utveckling de senaste åren och till den gynnsamma sits som nu skapats bl a genom förvärvet av Allgreen.

Jag kom i kontakt med Styra 2011 via StyrelseAkademien då tankar fanns på att rekrytera extern person till styrelsen, men först inleddes arbete med att ta fram ett ägardirektiv. Att betala en konsult för att ta reda på vad man redan anser sig veta är inte så lockande. Men med facit på hand var processen mycket nyttig. Den skapade en tydlighet för mig själv och mot styrelsen och organisationen som kom att bli oerhört viktig i resan att realisera min vilja som företagsägare. En viktig målsättning för mig personligen var att frigöra tid för affärsutveckling och bolagsbyggande samt att göra bolaget mindre beroende av mig och där är vi nu en bra bit på väg. En insikt jag fått är vikten av årlig översyn av ägardirektivet samt att förändra det vid behov. Oftast sker ändringar efter diskussioner med min ordförande och i någon fråga min revisor. Utan denna kontinuerliga översyn anser jag att risken är stor för att ägardirektivet bara resulterar i en pappersprodukt som samlar damm.

 Efter att ägardirektivet var klart var det naturligt att gå vidare och rekrytera en extern ordförande och ledamot med Styras hjälp. Kompetensen som nu finns i styrelsen har varit väldigt värdefull i lednings- och expansionsarbetet samt att ytterligare förstärka bolagets ledande positionen inom miljötoner på den Nordiska marknaden. Specifika kunskaper som jag som VD och bolaget haft stor nytta av är tillväxt- och förvärvsrelaterade frågor, säljstrategier och säljkanaler samt omvärldsbevakning.

Jag kan varmt rekommendera Styra till andra företagare.”

Jörgen Wonisch, VD/Ägare Greenman AB

 

”Greenman ABs förvärv av Allgren AB, är mycket en frukt av ett tydligt och aktivt ägardirektiv. Ett direktiv som Jörgen Wonisch utarbetat tillsammans med Styra AB, och som idag är en tydlig ledstjärna som genomsyrar hela företaget. Tydligheten i direktivet, tillsammans med Jörgens dagliga aktiva ledarskap, har också skapat ett visionsdrivet företag med effektivare processer. Det har också lagt grunden för det strategiska arbetet i styrelsen, och gjort styrelseprocessen tydligare och mer fokuserad, vilket i sin tur gjort dagliga beslut och prioriteringar i ledningsgruppen enklare.

Den ökade interna effektiviteten leder till bättre lönsamhet, men ger också ökade möjligheter till att omfördela resurser och arbeta mer med utvecklingsfrågor, för att säkerställa att vi också i framtiden kan möta upp och överträffa kundernas förväntningar”.

Bengt Margård, Styrelseordförande Greenman AB

 

Greenman logo