Styrelseordförande till partnerägt, växande åkeri-/anläggningsföretag

Bolagets huvudägare är tre partners med lång branscherfarenhet. Bolaget är beläget i Sörmland och har Storstockholm/Mälardalen som geografisk marknad. Omsättningen är idag ca 55 Mkr med 20 anställda medarbetare och därutöver ”inhyrda medarbetare”. Verksamheten består av uthyrning av maskiner med förare (transportfordon, grävmaskiner, lastmaskiner) samt markentreprenadsuppdrag. Lönsamheten har förbättrats under innevarande år till cirka 4%. Tillväxten har varit kraftig de senaste åren och arbetet med att bygga en organisation med mellanchefer är påbörjat. Man vill utmana traditionella arbetssätt i branschen. Ägarna önskar nu professionalisera styrelsearbetet under ledning av en extern ordförande. Viktiga uppgifter för styrelseordföranden blir att utveckla och leda en professionell styrelseprocess samt att coacha främst VD i byggandet av en organisation som står rustad för en dubblering av omsättningen.

Kravprofilen på ordföranden, han eller hon:

• Ska ha VD-erfarenhet från ”bygg/anläggningsbranschen” och/eller ”åkeribranschen” samt erfarenhet och kunskap om hur man bygger en dylik organisation till runt 100 medarbetare och hur man rekryterar mellanchefer mm
• Ska ha ordförandeerfarenhet, helst från några externa uppdrag, och förmåga att utveckla och leda styrelseprocessen
• Bör ha erfarenhet från ledning eller styrelse i ägarlett företag, gärna i partnerägt bolag
• Ska ha erfarenhet från ekonomistyrning och att skapa lönsamhet på konkurrensutsatt marknad
• Ska vara socialt kompetent, drivande och engagerad
• Bör helst bo eller verka i Stockholm/Mälardalen men det är inget krav
• Meriterande med kunskap om och erfarenhet från ”bygg/anläggning/åkeri-marknaden” i Storstockholm
• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år
• Ska ha tid och intresse att från styrelsen medverka till ägarnas måluppfyllelse och
bolagets utveckling samt som stöd, bollplank till och kravställare på VD

Ansökan

Skicka din intresseanmälan till Mårten Berndtsson på marten.berndtsson@styra.se senast den 19e okt. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive styrelseerfarenheter, i ditt mail.
Märkt ditt mail med ”Ordförande till åkeri- & anläggningsföretag”

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva de tre första punkterna i kravprofilen, vilka kommer att vara viktiga i selekteringen av kandidater: VD-erfarenheten samt att ha byggt organisation till ca 100 medarbetare i angivna branscher // Ordförandeerfarenhet samt beskrivning av bolagen // Erfarenheten från ägarledda bolag.