Styrelseledamot sökes till växande partnerägt
IT-konsult/IT-systemföretag

Detta Stockholmsbaserade växande IT-företag säljer och utvecklar, sedan tiotalet år, kundanpassade verksamhetssystem från ax till limpa till kunder i Sverige. Bolaget ägs till lika delar av de två grundarna som båda arbetar operativt i bolaget. Företaget omsätter ca 50 mkr med god vinst och har ca 50 medarbetare. Bolagets målsättningar är bl a tillväxt i omsättning och lönsamhet samt vidareutveckla erbjudandet och skapa en mer effektiv utvecklingsprocess (programmering) med kortare ”time to market”.
 

Önskade kompetenser
Den externa ledamoten, han eller hon:

• Ska ha flerårig erfarenhet från att leda och utveckla en mjukvaruutvecklingsorganisation i tillväxt
• Ska ha erfarenhet, gärna från flera företag, att förkorta ”time to market” genom att öka produktiviteten och farten i mjukvaruutvecklingsorganisation
• Ska ha strategisk höjd i sitt mjukvaruutvecklingstänk
• Ska ha kunskap om trender, nya metoder och verktyg gällande mjukvaruutveckling
• Ska ha erfarenhet från att skapa mindre beroende till enstaka nyckelpersoner i en utvecklingsorganisation
• Ska ha förståelse för skillnaden att utveckla en produkt kontra en utvecklingsplattform i vilken det saknas en tydlig kund eller tillämpning
• Gärna ha erfarenhet från mjukvaruutveckling i flera olika team gärna i olika delar av världen t ex i Asien och Östeuropa
• Gärna ha en bakgrund från både mjukvaruproduktföretag och IT-konsultföretag
• Ska ha förståelse för styrelsens roll i ledningsarbetet. Dock inget krav på tidigare styrelseerfarenhet
• Bör vara ingenjör/tekniker gärna med egen erfarenhet av systemering och programmering
• Ska ha tid och intresse att medverka i styrelsearbetet och bolagets utveckling
• Ska kunna verka som bollplan till bolagets R&D-chef och eventuellt till ytterligare person
• Får gärna bo och verka i Stockholmsområdet eller på kortare avstånd från Stockholm

 

Ansökan

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva din fleråriga erfarenhet från att leda och utveckla mjukvaruorganisation i tillväxt. Berätta även hur du i en dylik organisation har förkortat ”time to market” framgångsrikt. Ovanstående erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.

Stämmer du väl in på kravprofilen ovan och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta din intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 10/1 2014. Var vänlig skriv i rubriken på mailet ”Ledamot till IT-företag”. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV i ditt mail, inklusive dina eventuella nuvarande och tidigare styrelseerfarenheter. Tack på förhand.