Detta stockholmsbaserade och växande IT-företag säljer och utvecklar, sedan tiotalet år, kundanpassade verksamhetssystem från ax till limpa till kunder i Sverige. Bolaget ägs till lika delar av de två grundarna som båda arbetar operativt i bolaget. Företaget omsätter ca 50 mkr med god vinst och har ca 50 medarbetare. Bland målsättningarna finns tillväxt i omsättning och lönsamhet, vidareutveckla erbjudandet samt utveckla hela ledningsarbetet från styrelsen via VD till mellanchefsnivå.

 

Den externa ordföranden, han eller hon:

 

  • Ska ha bred erfarenhet som extern styrelseordförande i några ägarledda bolag och kunna starta, leda och utveckla styrelseprocessen
  • Ska ha erfarenhet som VD i framgångsrikt IT-konsultföretag med fler än 50 medarbetare
  • Ska ha gjort tillväxtresa som VD eller ordförande från runt 50 till cirka 100 anställda och ha byggt organisation med målstyrda mellanchefer med allt större ansvar och allt mindre beroende till ägarna i deras operativa roller
  • Ska ha erfarenhet från ägarledda företag där ägarna har rollerna som ägare, styrelseledamöter, VD och anställda. Ska kunna hålla isär och guida ägarna i de olika rollerna
  • Ska vara drivande och erfaren affärsman med starkt marknadsfokus där förståelse för kundens verksamhet har varit central för erbjudandet
  • Ska ha erfarenhet från och kunskap om IT-branschen och gärna ha erfarenhet från både IT-konsultföretag och ”IT-mjukvaruproduktföretag”
  • Ska ha erfarenhet som bollplank till VD och kunna coacha, ställa krav på och stötta VD
  • Ska kunna verka som ordförande i 4 år
  • Ska ha tid, tillgänglighet och intresse att leda styrelseprocessen och medverka i utvecklingen av bolaget samt coacha VD
  • Bör bo eller verka i Stockholm med omnejd och ha så kort reseavstånd så ett ordinarie styrelsemöte inte tar mer tid än en dag inklusive resor

 

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva din erfarenhet som extern styrelseordförande i ägarledda företag där du startat, lett och utvecklat styrelseprocessen. Berätta även om dina erfarenheter från tillväxtresa i IT-konsultföretag från 50 till 100 medarbetare. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta din intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 6/12 2013. Var vänlig skriv i rubriken på mailet ”Ordförande till IT-konsultföretag”. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive dina nuvarande och tidigare styrelseerfarenheter, i ditt mejl. Tack på förhand!