Detta Stockholmsbaserade handelsföretag är verksamt på växande nischmarknad inom ölbryggning för vilket man har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter – utrustning såväl som råvaror – riktat till både B2B- och B2C-kunder. Bolaget är marknadsledande inom sin nisch och har flertalet viktiga generalagenturer. Man har 25 medarbetare och omsätter ca 70 Mkr varav merparten härrör från e-handel. Tillväxten har varit kraftig senaste åren och ägarna ser behov av att bygga organisation anpassad för fortsatt expansion. Ett ägardirektiv är nyligen framtaget och ägarna önskar nu starta ett aktivt och professionellt styrelsearbete med extern ordförande och en extern ledamot. En viktig uppgift för nya styrelsen blir bland annat arbetet med att gå från direktstyrt till målstyrd organisation i stark tillväxt. Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden och ledamoten.

Förväntningar på ny ordförande, han eller hon:

 

 • Ska ha ordförandeerfarenhet i ägarlett bolag, gärna i familjeföretag och ha stor förståelse för ägarledda bolags speciella situation bl a att ägarna har flera roller i bolaget. Ska kunna starta upp och leda styrelsearbete
 • Ska ha VD-erfarenhet från framgångsrikt handelsföretag i snabb tillväxt, inklusive hela kedjan från utländsk leverantör till slutkund
 • Ska ha erfarenhet av att bygga operativ organisation från direktstyrd organisation till målstyrd organisation i tillväxtresa, gärna resan från ca 60 till 200 Mkr i omsättning
 • Ska ha erfarenhet från att coacha VD/ledningsperson gällande frågor kring t ex ledning, organisation, rekrytering och personal gärna i mindre företag där VD har många olika arbetsuppgifter
 • Gärna ha erfarenhet från både B2B- och B2C-försäljning, helst i kombination
 • Gärna ha erfarenhet från multikanaler alltså t ex både via personlig försäljning och via e-handel
 • Gärna ha erfarenhet från att införa nytt affärssystem i bolaget
 • Bör verka eller bo inom cirka 20 mils radie från Stockholm så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
 • Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år
 • Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

 

 

Förväntningar på ny ledamot, han eller hon:

 

 • Ska ha ledningserfarenhet och spetskompetens från framgångsrikt e-handelsföretag med fysiska produkter
 • Ska ha erfarenhet från e-handel till olika ländermarknader av fysiska produkter
 • Ska ha trendspaning av handelns utveckling generellt och e-handeln specifikt och ska kunna sätta sig in i kundens perspektiv och förändringar i köpbeteenden
 • Gärna ha erfarenhet från ägarlett bolag, gärna familjeföretag, och ha förståelse för ägarledda bolags speciella situation
 • Gärna ha erfarenhet från nischmarknad / ”nördmarknad”
 • Gärna ha en bild av e-handelssystemens utveckling på marknaden
 • Bör verka eller bo inom cirka 20 mils radie från Stockholm så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
 • Ska kunna verka som ledamot i minst 4 år
 • Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt lite som bollplank

 

 

Ansökan  
Är du intresserad av uppdraget och stämmer in på profilen? Välkommen med din ansökan senast den 6 juni 2016 till Mårten Berndtsson, Styra AB.

Ordföranden
Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter från tillväxtresan ca 60 till 200 anställda och från att bygga stabil organisation. Därtill dina erfarenheter från ägarledda företag och specifikt om det rör sig om familjeföretag. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Ledamoten

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter från framgångsrika e-handelsföretag i tillväxt, med fysiska produkter, gärna på nischmarknad och flera ländermarknader. Beskriv gärna även hur du håller dig uppdaterad om e-handelns utveckling och trender samt exemplifiera hur detta använts i praktiken. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

 

Sänd din intresseanmälan till marten.berndtsson@styra.se, senast 6e juni.

– Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till handelsföretag” alt ”Ledamot till handelsföretag”.
– Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV, inklusive dina styrelseerfarenheter samt erfarenheter från ägarledda företag.