Detta IT-företag omsätter runt 40 Mkr med cirka 40 medarbetare. Företaget har verksamhet i Stockholm och på två andra orter i Sverige.

Man utvecklar och säljer molnbaserat ERP-system, med fokus på en utvald målmarknad där man främst har sin etablerade kundstock. Företaget förvärvades av sin största kund för cirka 1,5 år sedan. Köparen är en stor, väletablerad, kapitalstark och välrenommerad svensk koncern.

Förvärvet var ett strategiskt och långsiktigt beslut av köparen som främst ville säkra upp och få direkt inflytande över sitt framtida IT-stöd. Köparen ville alltså försäkra sig om att skapa ett funktionellt, driftssäkert och modernt ERP-system för egen och andras användning. Dessutom ser köparen en potential på svenska och nordiska marknaden för detta system som man vill exploatera på sikt.

När man förvärvade bolaget fanns betydande problem med bl a kundnöjdheten, ryktet, ERP-systemet, systemutvecklingen, supporten, organisationen och lönsamheten. Dessa problem har man arbetat hårt för att börja lösa med en nyrekryterad VD i spetsen.

Dagens ägare är inte ett IT-företag utan användare så nu vill man stärka styrelsen med en extern ledamot med bred generalisterfarenhet från turnaround av IT-företag med molnbaserat system. Ledamoten ska i styrelsen medverka till beslut som löser problemen och även kunna verka som bollplank till VD i hans turnaround-arbete.

Ledamoten …

• Ska ha erfarenhet från turnaround av IT-företag som VD, gärna i flera IT-företag, med begränsade resurser inkluderande organisation, företagskultur, marknadspositionering och ekonomi och därefter tillväxt
• Ska ha erfarenhet från att stöpa om och utveckla organisation och företagskultur
• Ska ha VD-erfarenhet från IT-produktföretag med tjänsteleverans via molnet med egen utvecklingsorganisation med ständig leverans
• Ska ha extern styrelseerfarenhet som ledamot eller ordförande gärna från IT-produktföretag
• Ska ha erfarenhet från att göra B2B-affärer med större aktörer
• Ska vara aktiv i näringslivet
• Ska drivas av förändring och vara tydlig och kommunikativ
• Bör ha erfarenhet från IT-företag i storleksordningen 40-50 medarbetare
• Bör ha erfarenhet från att leda företag som är lokaliserat på flera orter
• Bör ha erfarenhet som bollplank och stöd till VD/AO-chef gärna från styrelserollen
• Meriterande med erfarenhet från företag som genomgått transformationen från direktinstallerad mjukvara till molntjänster
• Kvinna eller man, gärna kvinna
• Helst bo i Stockholm eller Mälardalen men kan bo eller verka på ort så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte i Stockholm blir max en dag inklusive restid
• Ska kunna verka som ledamot i minst 4 år

Ansökan

Om du anser att din bakgrund stämmer väl in på kravprofilen ovan ber vi dig att skicka din intresseanmälan till Mårten Berndtsson på marten.berndtsson@styra.se senast onsdagen den 2a nov. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive dina styrelseerfarenheter, i ditt mail. Märkt ditt mail med ”Ledamot till IT-företag”.

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva de fyra första punkterna i kravprofilen, vilka kommer att vara viktiga i selekteringen av kandidater.