Sedan starten för mer än fyrtio år sedan har man byggt detta välrenommerade, värderingsstyrda och framgångsrika fastighetsföretaget med cirka 50 fastigheter. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar främst bostadsfastigheter men även kommersiella fastigheter i Östergötland. Bolaget ägs av en släkt varav tre personer arbetar operativt i bolaget av total cirka 15 medarbetare. Bolaget omsätter knappt 100 mkr med god vinst och god soliditet.
I ägardirektivet har ägarna formulerat en stark tillväxtvilja och ledningen i bolaget vill nu växa genom produktion av nya bostäder. Ledningen har lång erfarenhet av förvärv, omfattande ombyggnader och renoveringsprojekt men begränsad erfarenhet av nyproduktion. Denna kompetens och erfarenhet vill man nu rekrytera till sin styrelse. I samband med att byggmarknaden blir mer internationell vill man också pröva möjligheter för nya inköpskanaler och produktionsmetoder. Ägarnas viljor i ägardirektivet samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ledamoten.

Ledamoten, han eller hon:
• Ska ha ledningserfarenhet från byggföretag gärna som VD eller ”affärsområdeschef”
• Ska ha erfarenhet från ansvar för löpande byggnation av bostäder i hela processen från anskaffning av mark till färdigt hus
• Ska ha god kunskap om optimering av kostnadskomponenterna för byggnation av bostadsfastigheter
• Ska ha erfarenhet från att bygga en organisation för byggprojektledning och veta vilka nyckelfunktioner som ska rekryteras och i vilken ordning
• Ska ha erfarenhet ifrån internationell upphandling av material och arbetskraft.
• Ska vara dynamisk nytänkare och se möjligheter och vilja förändra traditionella beteendet hos byggföretag
• Ska vara aktuellt uppdaterad på förändringar och trender på marknaden t ex om kostnadsrationaliseringar i byggprocessen
• Bör ha styrelseerfarenhet men minst ha förståelse för styrelsens roll och arbete
• Meriterande att ha erfarenhet från ägarledda företag. Minst ha förståelse för ägarledda företags långa tidsperspektiv och speciella situation
• Meriterande med en internationell utblick och kunskap om hur byggmarknaden utvecklas i andra europeiska länder
• Kan vara egen företagare/entreprenör eller anställd i ett stort byggbolag eller liknande
• Bör helst bo eller vara verksam på ett avstånd från Östergötland som möjliggör att ett styrelsemöte tar max en arbetsdag inklusive restid. Sökning av kandidater görs dock i hela Sverige
• Ska ha tid, tillgänglighet och intresse att engagera sig som styrelseledamot samt som bollplank till VD i nybyggnadsfrågor. Styrelsemötena och bollplanksarbetet sker främst på företagets kontor i Östergötland

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter av att tänka nytt och att kostnadseffektivt bygga bostadsfastigheter. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren. Beskriv även dina eventuella erfarenheter från ägarledda företag samt dina styrelseerfarenheter. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive styrelseerfarenheter, i ditt mail. Skicka din intresseanmälan till Mårten Berndtsson på marten.berndtsson@styra.se senast fredagen den 26 juni. Märkt ditt mail ”Byggledamot”.