Partners

StyrelseAkademien är ideella föreningar som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Föreningarna arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har arton medlemsföreningar med över 5.000 individuella medlemmar i hela landet. Styra har samarbeten med de regionala StyrelseAkademier där Styra har kontor. Styra är avtalspart med dessa föreningar främst för genomförande av styrelserekryteringar och framtagning av ägardirektiv. Nedan visas våra regionala samarbetspartners. För mer information om de regionala föreningarna klicka på loggorna nedan.

 

[ssba]