Detta östgötska familjeföretag omsätter ca 8 mkr med god lönsamhet. Man tillverkar och säljer nischade produkter inom bröd och konditori/bakverk. Produkterna säljs primärt B2B till de stora svenska dagligvarukedjorna och restauranggrossisterna men även till enskilda livsmedelsbutiker samt i en egen butik.

En av ägarna är VD och man har knappt 10 medarbetare totalt. Större investeringar har nyligen gjorts i produktionsanläggningen och i lokalerna med gott resultat. Ägarna önskar nu starta ett aktivt styrelsearbete samt växa genom att ytterligare bearbeta existerande och nya kunder med sitt populära sortiment. En viktig uppgift för ordföranden är att coacha VD i dennes lednings- och marknadsarbete. Ägarnas vilja och bolagets mål och utmaningar ställer följande krav på ordförandens erfarenheter.

Ordföranden, han eller hon…

• Ska ha VD-erfarenhet från leverantör till dagligvarukedjorna helst från producerande företag men eventuellt från ”agent-” eller distributörsföretag

• Ska ha erfarenhet av att framgångsrikt sälja och leverera till de stora dagligvarukedjorna samt att bearbeta enskilda butiker i och utanför kedjorna. Gärna även erfarenhet från försäljning till fullsortimentsgrossister

• Ska ha ledningserfarenhet från tillväxtresa, gärna i mindre producerande bolag

• Ska ha styrelseerfarenhet, gärna som extern ordförande men minst som extern ledamot eller intern ordförande. Ska kunna starta upp och leda styrelsearbetet i bolaget

• Ska ha erfarenhet från att coacha VD/ledningsperson gällande frågor kring t ex ledning, försäljning och organisation, gärna i mindre företag där VD har många olika arbetsuppgifter

• Bör ha ledningserfarenhet från ägarlett bolag, gärna familjeföretag, och ha stor förståelse för ägarledda bolags speciella situation bl a att ägarna har flera roller i bolaget

• Ska vara affärsorienterad, ärlig, kommunikativ och drivande med känsla

• Meriterande med egen ledningserfarenhet från dagligvarukedja

• Bör verka eller bo inom cirka 20 mils radie från Östergötland så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid

• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år

• Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD.

 

Ansökan…

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina ledningserfarenheter i leverantörsledet till dagligvarukedjorna samt hur ett framgångsrikt säljarbete har skett där. Beskriv gärna även dina erfarenheter från ägarledda bolag samt från att stötta VD/ledningsperson. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 6/10 2014. Var vänlig skriv i rubriken på mailet ”Ordförande till brödproducent”. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga nuvarande och avslutade styrelseuppdrag, i ditt mejl.