Företaget som söker extern ordförande formulerar sin affärsidé att företaget ska erbjuda effektiva elinstallationer med spetskompetens för företags- och privatmarknaden med leverans i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Företaget är ett Elinstallationsföretag med gott rykte med kontor i Katrineholm och kunder i främst Katrineholmsregionen och Stockholm. Man erbjuder både stora och små elentreprenader och elservicetjänster och man har en egen konstruktionsavdelning. Ägarna är angelägna om den familjära företagskulturen med delaktiga och engagerade medarbetare. Under åren har man vuxit både genom förvärv och organiskt till en omsättning på 90 Mkr under 2017 med 56 anställda medarbetare och ett nollresultat med god soliditet och likviditet. Bolaget ingår i en ekonomiskt stabil koncern med ytterligare en rörelsedrivande verksamhet. Koncernen ägs av två bröder i 45-årsåldern vars far grundade bolaget 1992. Ägarna har ett långsiktigt ägarperspektiv. En av bröderna är VD i bolaget sedan år 2000 och medarbetare sedan 1993. De senaste åren har man haft två externa ledamöter i styrelsen och fadern har varit ordförande. Nu önskar fadern på egen begäran av åldersskäl lämna styrelsen varför man önskar rekrytera en extern ordförande.

I ett nyligen framtaget ägardirektiv, med Styra ABs hjälp, formulerar ägarna bland annat bolagets vision att vara en attraktiv och pålitlig entreprenör med god spridning i Mellansverige med en omsättning på minst 100 Mkr och en vinst på minst 5%. Bolagets mission är att vara det personliga familjeföretaget som har ett komplett kunnande inom el och säkerhetssystem och som klarar komplicerade entreprenader till sina nöjda kunder. Det viktigaste målet nu är att öka lönsamheten – bland annat genom att utveckla ledningen, (projekt)organisationen och ekonomistyrningen samt besluta om bolagets framtida profilering och målmarknader. En utmaning är att rekrytera både projektledare och elektriker. Med ägardirektivet som uppdragsbeskrivning vill man nu höja perspektivet och ytterligare aktivera styrelsen under ledning av en extern styrelseordförande som även ska utgöra stöd och bollplank till VD i främst lednings- och organisationsfrågor. Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden. Ordföranden, han eller hon:

● Ska ha erfarenhet som extern styrelseordförande, gärna i medelstort ägarlett företag. Ska ha erfarenhet från att leda och utveckla styrelseprocessen
● Ska ha VD-erfarenhet från att skapa lönsamt bolag genom att i tillväxt bygga organisation och struktur
● Ska ha VD-erfarenhet från medelstort eller stort installations- eller byggföretag
● Ska ha VD- eller ledningserfarenhet från företag som driver flera parallella projekt av betydande storlek (med omsättning på
runt 30 Mkr per projekt i installationsföretag och runt 100 Mkr i byggföretag)
● Ska ha erfarenhet från ekonomistyrning och redovisning i ”projektföretag” med projekt som sträcker sig minst två år
● Ska ha erfarenhet från identifiering, analys och val av alternativa erbjudanden och målmarknader både geografiskt och
funktionellt
● Ska ha erfarenhet från ägarlett företag där ägarna har flera olika roller i bolaget, minst ha förståelse för ägarledda bolags
speciella förutsättningar
● Bör ha erfarenhet från att coacha och stötta VD bl a i utvecklingen av organisationen, ledningsarbetet och medarbetarna
● Bör verka eller bo inom cirka 30 mils radie från Katrineholm så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid
● Ska kunna verka som ordförande i bolaget i minst fyra år
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan
Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Välkommen med din ansökan till Anders Tunestam på Styra AB enligt nedan. Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina externa ordförandeerfarenheter från ägarledda företag samt dina VD-erfarenheter att skapa växande lönsamhet och utveckla ledning och organisation i större installations- eller byggföretag med flera parallella leveransprojekt. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Sänd din intresseanmälan till anders.tunestam@styra.se senast torsdag den 29 mars 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till Elinstallationsföretag”. Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV inkluderande alla dina nuvarande och tidigare styrelseerfarenheter som ordförande och ledamot samt dina erfarenheter från ägarledda företag.