Via Styrelseakademien Stockholms rekryteringspartner Styra AB söker vi en ordförande till en koncern med sju helägda dotterbolag och som omsätter totalt cirka 50 Mkr med god vinst och har cirka 50 medarbetare.

De sju bolagen bedriver personalintensiva verksamheter inom skilda branscher. Koncernen ägs av en ideell förening med 16 medlemmar som är anställda i koncernen. Verksamheten har bedrivits i tjugotalet år och består i att genom kommersiellt företagande rehabilitera missbrukande och utsatta människor tillbaka till ett fungerande och samhällsintegrerat liv. Intäkterna kommer från kommersiella kunder till serviceverksamheterna och från t ex kommuner för rehabilitering. Man är etablerade i Stockholms- och Göteborgstrakten. Denna CSR-koncern är starkt värderingsstyrd utan vinstintresse från ”ägarna”. Medlemmarna har formulerat ett tydligt ”ägardirektiv” och de vill nu professionalisera styrelsearbetet i koncernmodern med stöd av en extern ordförande. Medlemmarnas mål och koncernens mål och utmaningar ställer följande krav på ordförandens bakgrund:

Ordföranden, han eller hon:
• Ska ha bred erfarenhet som extern styrelseordförande från flera ägarledda bolag, gärna från moderbolag i koncern. Ska kunna utveckla och leda styrelseprocessen
• Ska ha bred VD-erfarenhet med vana att utveckla ledningen i bolag/koncern med ledningspersoner med varierande ledningserfarenhet
• Bör ha VD- eller ordförandeerfarenhet från moderbolag i koncern
• Ska ha ledningserfarenhet från personalintensivt service-/tjänsteföretag där medarbetarna är den största tillgången i bolaget
• Ska ha ledningserfarenhet från och förstå kulturen i ägarledda bolag som är starkt värderingsstyrda med medarbetare som har flera av rollerna ägare, styrelseledamot och operativt anställda
• Ska vara affärsorienterad och entreprenöriell gärna med erfarenhet från att starta/förvärva bolag och utveckla dem i tillväxt
• Bör ha erfarenhet från köp eller försäljning av mindre företag’
• Ska ha en stark tro på människors förmåga
• Bör vara lyssnande, pedagogisk, kravställande och beslutsaktiv
• Ska kunna ställa krav på ledningen i kombination med att coacha och stötta ledningen i utvecklingen av koncernen, varför tidigare coacherfarenhet är viktig
• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år
• Meriterande med ett intresse för CSR-frågor
• Ska ha tid och stort intresse att från styrelsen medverka i koncernens utveckling och medlemmarna måluppfyllelse samt som kravställare på och bollplank till ledningspersoner

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter som styrelseordförande i värderingsstyrda ägarledda företag samt dina ledningserfarenheter från start/förvärv av personalintensiva verksamheter i tillväxt. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.

Ansök nu
Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 4 juni 2014. Var vänlig skriv i rubriken på mailet ”Ordförande till servicekoncern”. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga ordförandeerfarenheter, i ditt mejl.