Ordförande sökes till syskonägt anrikt verkstadsföretag
med växande exportförsäljning

Via StyrelseAkademien Stockholms rekryteringspartner Styra AB söker ett Östgötskt familjeföretag som utvecklar, producerar och säljer egna produkter i Sverige och på export i bl a Norge och genom eget dotterbolag i USA en extern ordförande. Man har en lång tradition och ett högkvalitativt starkt varumärke inom entreprenad/fordonsindustrin.

Bolaget ägs av syskon i tredje generationen vilka är aktiva i bolaget och har formulerat ett tydligt ägardirektiv. Bolaget omsätter runt 100 mkr med viss vinst och en mycket stark balansräkning. Bolaget har en extern VD och man bedriver sedan många år ett aktivt styrelsearbete med extern ordförande och extern ledamot. Ordförande vill nu på egen begäran lämna styrelsen av åldersskäl varför ägarna vill rekrytera en ny extern ordförande till bolaget. Ägarnas mål och bolagets mål och utmaningar ställer följande krav på ordförandens erfarenheter:
 

Profil: Ordföranden, han eller hon…

• Ska kunna leda och utveckla styrelseprocessen och ha bred erfarenhet som extern styrelseordförande från flera bolag, varav minst två omsätter mer än 100 mkr varav minst ett är verkstadsföretag.
• Ska vara bred generalist med egen erfarenhet som VD i verkstadsföretag i tillväxt med minst 150 mkr i omsättning som har utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter med eget varumärke i Sverige och på export.
• Ska vara marknads- och affärsorienterad med bred erfarenhet från B2B-affärer i Sverige och internationellt.
• Ska ha erfarenhet från att utveckla försäljningen och bygga marknadskanalerna i Sverige och utomlands och förstå alternativa länder/marknaders olika förutsättningar.
• Ska ha ledningserfarenhet från och förståelse för kulturen i ägarledda – gärna familjeägda – företag, gärna som ägare eller som extern ordförande.
• Ska vara drivande som person och ställa krav på VD och ledningen i kombination med att coacha och stötta VD och ledningen i svåra ledningsfrågor, varför tidigare coacherfarenhet av VD är vikigt
• Ska ha erfarenhet från att besluta om produkt/tjänsteutveckling utifrån kundens perspektiv och förkorta ”time-to-market” för nya produkter.
• Meriterande om kandidaten har erfarenhet från att göra företag försäljningsfähiga och kanske även medverkat i en bolagsförsäljning.
• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år.
• Ska ha tid och stort intresse att från styrelsen medverka i bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt som kravställare på och bollplank till främst VD.

 

Intresseanmälan

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter som styrelseordförande i ägarledda företag samt dina VD-erfarenheter från växande verkstadsföretag med allt större exportförsäljning av egna produkter. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 9 maj 2014. Var vänlig skriv i rubriken på mailet ”Ordförande till verkstadsföretag”. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga ordförandeerfarenheter i ditt mejl.