Detta IT-företag utvecklar och säljer ett modernt, användarvänligt och skalbart system för en specifik och avgränsad bransch på världsmarknaden. Man har idag kunder och användare i många länder. Bolaget har god kunskap om kundledet, tillämpningen och världsmarknaden. Verksamheten omsätter runt 40 Mkr med runt 30 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och etableringar på exportmarknader. Man har en god lönsamhet, tillväxt och finansiering.

Ägarnas mål är att vidareutveckla verksamheten kraftfullt och sälja bolaget om tre år. Därför satsar man nu fortsatt hårt på både produktutveckling, försäljning och på att bygga partnerskap i flera länder. Ägarna ser att den troligaste tagaren är en stor internationell branschaktör alltså en industriell tagare som köper bolaget av strukturella skäl. En dylik aktör kan se möjligheterna på marknaden som förvärvet innebär och därmed betala det önskade priset för företaget.

Man bedriver ett styrelsearbete idag men önskar nu rekrytera en extern ordförande och ledamot i syfte att ytterligare professionalisera styrelsearbetet mot ägarnas mål. Ordföranden ska vara en ”generalist från IT-systembolag på världsmarknaden” och förväntas leda och utveckla styrelseprocessen och utgöra bollplank till VD. Ledamoten ska vara ”expert på bolagsförsäljning och exit med hög värdering, gärna från internationella industriella strukturaffärer” och medverka i styrelsen i värdebyggandet och exitprocessen.

Ägarnas vilja och bolagets mål och utmaningar ställer följande krav på ordförandens erfarenheter. Han eller hon:

● Ska ha extern ordförandeerfarenhet från flera bolag, gärna från IT-systemföretag
● Ska ha erfarenhet från att leda och utveckla styrelseprocessen och skapa en beslutsstark styrelse med strategisk höjd
● Ska ha VD-erfarenhet från tillväxbolag inom IT/telecom med etableringar utomlands, gärna från mjukvarubolag
● Ska vara affärserfaren och ha gjort internationella B2B-affärer
● Bör ha skapat återförsäljarnätverk / partnerskap internationellt
● Bör ha erfarenhet från styrelse eller ledning i ägarledda bolag men minst ha förståelse för ägarledda bolags speciella situation gällande ägarnas olika roller
● Meriterande med erfarenhet från att skapa försäljningsfäigt eller noteringsfäigt bolag med fokus på värdeskapande
● Ska ha erfarenhet som coach till VD
● Ska ha pondus och vara drivande och beslutsstark
● Ska kunna verka som ordförande i minst 3 år
● Bör helst bo eller vara verksam med 2,5 timmars ”radie” från Stockholm men det är inget krav
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan

Om du anser att din bakgrund stämmer väl in på kravprofilen ovan ber vi dig att skicka din intresseanmälan till Mårten Berndtsson på marten.berndtsson@styra.se senast fredagen den 10e februari. Vänligen bifoga i ditt mail ett uppdaterat CV inkluderat en tydlig beskrivning av dina styrelseerfarenheter. Märkt ditt mail med ”Ordförande till IT-systemföretag”.

De fem första punkterna i kravprofilen ovan är extra viktiga för uppdragsgivaren så var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva och utveckla dina erfarenheter från dessa fem punkter. Du stärker din kandidatur genom att exemplifiera hur och från vilka bolagsmiljöer du uppfyller dessa kravprofilspunkter.