Bolaget är en stor resebyrå i Norrland med en omsättning på mer än 300 Mkr med lönsamhet och cirka 50 medarbetare i Luleå, Piteå, Kiruna och Gällivare. Man formulerar sin affärsidé att ”vi ska genom skickliga medarbetare ge våra kunder professionell reserådgivning och personlig service”. Bolaget vill sälja goda relationer som i sin tur resulterar i positiva reseupplevelser inom de tre affärsområdena affärsresor, privatresor samt grupp och konferensresor. Bolaget grundades för 45 år sedan och har under årens lopp vuxit både organiskt och via förvärv. Man har uppnått en stark ställning och ett gott rykte med nöjda kunder på marknaden i Norrland. Man jobbar även allt mer med kunder över hela landet. Affärsresorna är det största affärsområdet och man har kundavtal med både företag, organisationer, föreningar och offentliga aktörer både lokalt, regionalt och nationellt. Bolaget ingår en ekonomiskt stark koncern med andra rörelsedrivande bolag med andra verksamheter. Koncernen ägs av fjärde generationens företagare och han har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande. Bolaget leds sedan många år av en extern VD och hennes medarbetare. Styrelsen består sedan flera år bl a av en extern ledamot samt ägarens far som ordförande. Båda dessa personer önskar nu på egen begäran av åldersskäl lämna sina styrelseuppdrag varför man önskar rekrytera en extern ordförande.

I ett nyligen framtaget ägardirektiv, med Styra ABs hjälp, formulerar ägaren bland annat bolagets vision ”att vara det självklara valet för resenärers affärs-, privat- och gruppresor”. Bolagets mission är ”att kunna erbjuda sina kunder fullständig och professionell reserådgivning baserad på sund ekonomi, avancerad teknologi och skickliga medarbetare”. Resebranschen är under stora förändringar där leverantörer försöker skära mellanled och kundernas köpbeteende förändras. Marknadskartan ritas om snabbt så viktiga frågor för styrelsen blir hur man ska paketera bolagets erbjudande, bearbeta marknaden samt positionera och organisera sig. De viktigaste målen i ägardirektivet är att öka lönsamheten samt att bygga struktur och förutsättningar för framtiden. Ägaren önskar även en viss tillväxt. Med ägardirektivet som uppdragsbeskrivning vill man nu öka framtidsorienteringen och strategiarbetet och ytterligare aktivera och professionalisera styrelsen under ledning av en extern styrelseordförande. Ordföranden ska även utgöra stöd och bollplank till VD i bl a lednings-, förändrings- och organisationsfrågor. Ägarens vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden. Ordföranden, han eller hon:

● Ska ha erfarenhet som extern styrelseordförande, gärna i medelstort ägarlett bolag
● Ska ha VD-erfarenhet från bolag med minst 50 medarbetare men gärna fler
● Ska ha ledningserfarenhet från bransch i stor och snabb förändring t ex digitalisering
● Ska ha erfarenhet från förändringsarbete både i organisationen och i affärsskapandet
● Ska vara affärsorienterad och ha ”macroperspektiv”
● Ska ha erfarenhet från ägarlett företag där ägare har flera olika roller i bolaget, minst ha förståelse för ägarledda bolags speciella förutsättningar
● Bör ha erfarenhet från att coacha VD eller ledningsperson
● Bör ha erfarenhet från rekrytering av VD
● Bör bo eller vara verksam så att ett ordinarie styrelsemöte i Luleå inklusive resor kan genomföras på en dag
● Det är en fördel men inget krav om ordföranden bor eller verkar i Norrland för att ha nära till bolaget och ha erfarenhet från det norrländska näringslivet
● Ska ha tid och intresse samt kunna vara styrelseordförande i bolaget i ca fyra år
● Meriterande men inget krav på erfarenhet från resebyråbranschen

Ansökan
Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Då är du hjärtligt välkommen med din ansökan till Anders Tunestam på Styra AB enligt nedan. Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina externa ordförandeerfarenheter från ägarledda företag samt dina VD-erfarenheter från bolag i bransch i snabb och stor förändring på marknaden, t ex genom digitalisering, och i organisationen. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Sänd din intresseanmälan till anders.tunestam@styra.se senast onsdagen den 30 maj 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till Resebyråbolag”. Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV inkluderande alla dina nuvarande och tidigare styrelseerfarenheter som ordförande och ledamot samt dina erfarenheter från ägarledda företag.