Koncernen startades genom ett förvärv för mer än 20 år sedan. Koncernen har sedan dess vuxit genom både förvärv och organiskt, speciellt de senaste åren. Koncernen ägs och leds av två bröder. Koncernen har två produktionsbolag i Stockholmstrakten och ett i Polen.

Man omsätter ca 120 mkr med ca 120 medarbetare med vinst de senaste åren. Man äger en fin produktionslokal i Stockholmsområdet. Verksamheten utgörs av legotillverkning till stora och mindre företag i Sverige och internationellt. Kunderna ställer allt större krav på rådgivning, certifieringar, dokumentation och spårbarhet vilket ställer växande krav på koncernens organisation och arbetssätt. En utmaning är därför att ta betalt för och med rätt kvalitet leverera en allt mer komplex ”systemleverans” till kunderna.

Ägarna önskar nu utifrån ett nyligen framtaget tydligt ägardirektiv starta en professionell styrelseprocess under ledning av en extern ordförande. Styrelsens uppgift blir att leda koncernen mot ägarmålen, bl a ökad lönsamhet med modest tillväxt, och utveckla ledningsarbetet i främst det största dotterbolaget i Sverige där man har viss växtvärk. I det bolaget har bröderna haft ett delat operativt ledarskap som de nu önskar utveckla förmodligen med en extern VD. Ägarnas viljor samt koncernens mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden.

Ordföranden, han eller hon:

• Ska ha VD/ledningserfarenhet från att utveckla lönsamheten i produktionsintensiv verksamhet, gärna i legotillverkning, och ha helhetssyn på finansiering och ekonomistyrning
• Ska ha bred VD/operativ ledningserfarenhet från producerande företag. Ha bred erfarenhet från att utveckla ledningen och organisationen i producerande företag, med allt mer komplex produktion, från direktstyrning till målstyrning. Ha erfarenhet från rekrytering av VD och mellanchefer
• Ska ha ordförandeerfarenhet, helst som extern men minst som intern, från bolag med minst 100 medarbetare och kunna starta och leda professionell styrelseprocess
• Ska ha erfarenhet från ägarledda bolag och stor förståelse för företag där ägarna är operativa nyckelpersoner och har flera roller i bolaget
• Ska ha erfarenhet från att vara coach/bollplank till VD/ledningsperson, gärna i ägarlett företag
• Meriterande med erfarenhet från ledning av egna produktionsorganisationer utomlands
• Ska vara affärsorienterad, envis och socialt kompetent samt driva på och ställa krav på genomförande av fattade beslut
• Ska vara aktuellt uppdaterad kring trender på ”produktionsmarknaden” och ha branschförståelse kring legotillverkning
• Bör bo eller vara verksam inom 20 mils radie från Stockholm, eller minst bo på ett avstånd som möjliggör att ett styrelsemöte tar max en arbetsdag inklusive restid
• Ska kunna medverka som ordförande i bolaget i cirka 4 år, alltså helst vara yngre än 68 år idag
• Ska ha tid, intresse och tillgänglighet att leda styrelseprocessen och medverka i bolagets utveckling och måluppfyllelse samt arbeta som bollplank till VD/ledningen.

 

Ansökan

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter av att utveckla ledning och organisation i producerande företag samt dina eventuella erfarenheter från legotillverkande företag. Beskriv även din erfarenhet som styrelseordförande i främst ägarledda bolag. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 11/2 2015. Var vänlig och skriv ”Ordförande till legotillverkare” i rubriken på mailet. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga styrelseerfarenheter, i ditt mejl.