Ordförande sökes till kraftigt växande teknikföretag med hård- och mjukvara
Detta expansiva och lönsamma partnerägda bolag har flera egenutvecklade produkter (kombination hård- och mjukvara) som idag primärt säljs på svenska marknaden där bolaget har en stark ställning inom de flesta produktområden.

Bolaget har drygt 50 anställda fördelade på tre orter. Omsättningen som stadigt vuxit är idag ca 55 mkr, huvudsakligen produktförsäljning. Branschutvecklingen och gensvaret från kunder gör att försäljningsprognoserna kommande år ser mycket goda ut. Bolaget bedriver aktivt styrelsearbete sedan flera år och har externa ledamöter i styrelsen.

Styrelsen är nu tänkt att kompletteras med en extern ordförande, vilken ersätter den tidigare interna ordföranden, samt en extern ledamot. Ägarna har nyligen arbetat fram ett ägardirektiv där styrelsens viktigaste uppgifter kan sammanfattas som: Bygg stabil organisation med professionell ledningsgrupp, gör bolaget försäljningsfärdigt på 3 års sikt och sålt inom 4-5 år. Därtill att, med bolagsvärdebyggandet i fokus, analysera och prioritera investeringar i ex. organisation, teknik och marknadssatsningar.

Förväntningar på ny ordförande
• Ska ha erfarenhet från flera externa styrelseordförandeuppdrag varav minst två bör ha varit i ägarlett bolag

• Ska ha hanterat prioriteringar där bolaget å ena sidan kan ha behov av investeringar i ex. organisation, teknik och marknadssatsningar, å andra sidan ska bolaget vara sålt inom en 4-5 års horisont och därför är bolagsvärdebyggandet väldigt viktigt. Denna erfarenhet ser vi ska ha kommit från en VD- eller ordföranderoll.

• Ska ha VD-erfarenhet från kraftigt växande företag under fasen 50 till 100 anställda, helst via organisk tillväxt

• Ska ha erfarenhet från att ha byggt professionell ledningsgrupp med tydliga ansvarsområden

• Ska ha VD-erfarenhet från tekniktungt bolag med hårdvara och/eller mjukvara med egen och/eller outsourcad produktutveckling

• Meriterande med erfarenhet från kombination av erbjudanden såsom hårdvara, mjukvara, installation, drift, konsultation

• Ska ha erfarenhet från och vilja att coacha och stötta VD i ägarlett företag främst i dennes ledningsutveckling samt i organisatoriska frågor

• Ska vara affärsorienterad, drivande och engagerad

• Ska ha tid och intresse att aktivt och med hög energinivå leda styrelseprocessen i syfte att realisera ägarnas vilja

• Ska kunna verka som ordförande i minst 4 år

• Fördel om ordföranden bor/verkar i Stockholmsområdet, framför allt med avseende på bollplanksfunktionen till VD. Dock bör inte tidsåtgången för ett normalt styrelsemöte vara mer än en dag med avseende på restid och möte

 

Ansökan

Är du intresserad av uppdraget? Välkommen med din ansökan senast den 9 juli 2015 till Mårten Berndtsson, Styra AB.

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter från tillväxtresan ca 50 till 100 anställda och från att bygga stabil organisation. Därtill dina erfarenheter från bolagsvärdebyggandets påverkan på investeringsprioriteringar samt erfarenheter från teknikföretag. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till marten.berndtsson@styra.se
– Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till teknikföretag”.
– Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive dina styrelseerfarenheter samt erfarenheter från ägarledda företag.