Företagets affärsidé är att ”erbjuda leverans av svetsade stålprodukter till bygg- och industrikunder samt tillverkning av fläktar för industrin. Leveranserna ska ske i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet”.

Detta verkstadsföretag levererar specialbyggda produkter i korta serier från enstyck upp till serier på ett tusen produkter. Man har även egna industrifläktar i sitt sortiment. Man har kontor, produktion och säte i Katrineholm. Kunderna är främst i Katrineholmsregionen samt i viss utsträckning i övriga Sverige.

Företaget grundades 1995 och genom åren har man vuxit både organiskt och genom förvärv. Under 2017 var man 19 medarbetare och omsatte 28 Mkr med en liten vinst och god likviditet och soliditet. Bolaget ingår i en ekonomiskt stabil koncern med holdingbolag samt ett tjänsteföretag som omsätter ca 90 Mkr. Koncernen ägs av två bröder i 45-årsåldern vars far grundade koncernen. Bröderna har ett långsiktigt ägarperspektiv och de är överens om ägarmålen. De är angelägna om den familjära företagskulturen i bolaget med delaktiga och engagerade medarbetare. En av bröderna är VD i bolaget sedan år 2010 och brodern är VD i det andra bolaget. De senaste åren har man haft två externa ledamöter i styrelsen och fadern har varit ordförande. Fadern har överlåtit ägandet till sönerna och han önskar nu på egen begäran av åldersskäl lämna styrelsen varför man önskar rekrytera en extern ordförande till produktionsföretaget.

I ett nyligen framtaget ägardirektiv, med Styra ABs hjälp, formulerar ägarna bland annat målen att ha en växande vinst efter finansnetto på minst 7% på omsättningen de kommande två åren och därefter 10% samt en omsättningstillväxt på 2 Mkr per år. Bolaget har ett stort antal kunder i vilka man ser en tillväxtpotential i flera. Det viktigaste målet nu är att öka lönsamheten – bland annat genom att utveckla ledningen, produktionsplaneringen samt bli betydligt mer proaktiva gällande försäljning och marknadsbearbetning. Med ägardirektivet som uppdragsbeskrivning vill man nu höja perspektivet och ytterligare aktivera styrelsen under ledning av en extern styrelseordförande som även ska utgöra stöd och bollplank till VD främst kring ledning, organisation och försäljning.

Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden. Ordföranden, hon eller han:

• Ska ha VD-erfarenhet från tillverkande verkstadsföretag

• Ska ha erfarenhet från marknadsarbete och försäljning av ”produktion” eller av fåstyckslego (upp till ca 500 detaljer), gärna med kunder inom bygg och industrin

• Ska ha styrelseerfarenhet

• Bör ha ordförandeerfarenhet, gärna som extern styrelseordförande i ägarlett bolag

• Ska ha kunskap om verkstadsorganisation och produktion

• Ska ha erfarenhet från att positionera produktionsbolag på marknaden

• Ska vara affärsorienterad och drivande

• Bör ha erfarenhet från ägarledda bolag, men minst ha förståelse för de olika rollerna i och de speciella förutsättningarna för ägarledda bolag

• Bör verka eller bo inom cirka 30 mils radie från Katrineholm så att tidsåtgången för ett ordinarie styrelsemöte blir max en dag inklusive restid

• Ska kunna verka som ordförande i bolaget i minst fyra år

• Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse samt som bollplank till och kravställare på VD

Ansökan

Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på kravprofilen? Välkommen med din ansökan till Anders Tunestam på Styra AB enligt nedan. Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina VD-erfarenheter från ”produktionssäljande” bolag samt dina styrelseerfarenheter som ordförande och ledamot, speciellt som extern i ägarledda bolag. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Sänd din intresseanmälan till anders.tunestam@styra.se senast måndagen den 3 september 2018. Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ordförande till produktionsföretag”. Vi ber dig att bifoga ett uppdaterat CV inkluderande alla dina nuvarande och tidigare styrelseerfarenheter som ordförande och ledamot samt dina erfarenheter från ägarledda företag.