Företaget säljer tjänster kring Internet-/onlinemarknadsföring till B2C-företag. Kunderna finns t ex i branscherna bank/finans, retail och konsumentprodukter och har betydande försäljning på Internet. Företaget ägs av sju parters till olika andelar där sex är operativt verksamma i bolaget. Företaget är i stark tillväxt och omsätter ca 75 mkr med lång historik av lönsamhet och har ett dussintal anställda i Stockholm och ett par medarbetare i ett annat nordiskt land.

Ägargruppen har formulerat ett ägardirektiv med en långsiktig ägarvilja och önskar nu starta ett professionellt styrelsearbete med stöd av en extern ordförande. Man har nyligen tillsatt en extern ledamot i styrelsen. Man är starkt etablerade på svenska marknaden och har påbörjat en internationell expansion i Europa som man nu vill intensifiera. En viktig uppgift för styrelsen blir därför att leda och utveckla utlands-expansionen. Ägarnas viljor samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa ordföranden.

Ordföranden, han eller hon:

• Ska ha VD-erfarenhet från att leda och bygga växande företag med verksamhet i flera länder i Europa främst från tjänste- / konsult- / IT-bransch eller möjligtvis från företag i annan bransch t ex verkstad och handel
• Ska ha erfarenhet från att i växande bolag enligt ovan utveckla operativa ledningen och bygga målstyrd organisation
• Ska ha erfarenhet från internationalisering till Europa och skapa exportaffärer helst i tjänste- / konsult- / IT-företag eller eventuellt från företag i annan bransch
• Ska ha erfarenhet från att själv på plats ha etablerat, byggt och lett säljorganisation/dotterbolag utomlands, primärt i Europa
• Meriterande med erfarenhet från unga snabbt föränderliga marknader gärna med stark koppling till Internet
• Ska ha erfarenhet som extern styrelseordförande helst från tjänste- / konsult- / IT-företag och kunna starta, leda och utveckla styrelseprocessen
• Ska ha erfarenhet helst som ordförande eller VD eller minst som ledamot i ägarlett bolag. Ska ha stor förståelse för värderingsstyrda ägarledda bolag där ägarna är operativa nyckelpersoner och har flera roller i bolaget
• Bör ha erfarenhet som bollplank till VD och entreprenör på tillväxtresa
• Ska vara affärsorienterad med bred erfarenhet av att göra nationella och internationella affärer
• Ska vara dynamisk, mogen, prestigelös och ha hög integritet
• Bör bo eller verka på rimligt reseavstånd från Stockholm så att ett normalt styrelsemöte inte tar mer än en dag inklusive resa
• Ska kunna medverka som ordförande i bolaget i cirka 4 år, alltså helst vara yngre än 68 år idag
• Ska ha tid, intresse och tillgänglighet att leda styrelseprocessen och medverka i bolagets utveckling och måluppfyllelse samt arbeta som bollplank till VD.

Ansökan

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till linn.hellstrom@styra.se senast den 24/11 2014. Var vänlig skriv i rubriken på mailet ”Ordförande till Internetmarknadsförare”. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive tydliga styrelseerfarenheter, i ditt mejl.

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva dina erfarenheter av att bygga försäljning och säljorganisation i olika länder i Europa – både fysiskt på plats och att från Sverige leda expansion och länderetableringar. Beskriv gärna även din erfarenhet som styrelseordförande främst i ägarledda bolag. Dessa erfarenheter är viktiga för uppdragsgivaren.