Nyheter - page 2

Ordförande till lönsamt åkarägt taxi- och busstransportföretag

Detta taxi- och busstransportföretag har långa traditioner och är idag det ledande taxiföretaget i sin region cirka 10 mil från Stockholm. Bolaget ägs av 13 åkare som har totalt 34 taxifordon tillsammans. Bolaget äger 8 bussar för 22-58 passagerare som körs av ett 15-tal timanställda…

Läs mer →

Mårten slutar på Styra

Mårten Berndtsson: När jag började på Styra för 7,5 år sedan var det utifrån antagandet att företagsägare har väldigt mycket att vinna på att arbeta mer professionellt med ägarfrågor och med rätt externa personer i styrelsen. Begreppet ägardirektiv var precis i sin linda. Mycket har…

Läs mer →

Ledamot med värdebyggnads- och exiterfarenhet sökes till expansivt partnerägt låneförmedlarbolag

Företaget levererar låneförmedling av blancolån samt förmedlar försäkringsprodukter till privatpersoner i Sverige. Försäkringsprodukterna skyddar mot ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning och olycksfall. Bolaget har ingen egen utlåning av krediter eller risktagande inom försäkringar utan förmedlar dessa från sina samarbetspartners som är etablerade och seriösa banker, låneinstitut…

Läs mer →

Ledamot med digitaliseringserfarenhet sökes till expansivt partnerägt låneförmedlarbolag

Företaget levererar låneförmedling av blancolån samt förmedlar försäkringsprodukter till privatpersoner i Sverige. Försäkringsprodukterna skyddar mot ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning och olycksfall. Bolaget har ingen egen utlåning av krediter eller risktagande inom försäkringar utan förmedlar dessa från sina samarbetspartners som är etablerade och seriösa banker, låneinstitut…

Läs mer →

Ordförande sökes till expansivt partnerägt låneförmedlarbolag med exitmål

Företaget levererar låneförmedling av blancolån samt förmedlar försäkringsprodukter till privatpersoner i Sverige. Försäkringsprodukterna skyddar mot ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning och olycksfall. Bolaget har ingen egen utlåning av krediter eller risktagande inom försäkringar utan förmedlar dessa från sina samarbetspartners som är etablerade och seriösa banker, låneinstitut…

Läs mer →

Styrelseordförande sökes till expansivt partnerägt mjukvarubolag

Detta Stockholmsbaserade bolag omsätter idag ca 40 mkr med god lönsamhet och man sysselsätter ett 30-tal medarbetare. Ägarna har nyligen tagit fram ett gemensamt ägardirektiv. Fortsatt tillväxt och fokus på försäljning är en grundkomponent i detta direktiv. Ägarna och bolagsledningen ser automation och digitalisering av…

Läs mer →

Styrelseordförande sökes till familjeägt exportsatsande verkstadsbolag med tillväxtambitioner

Bolaget startade i slutet av 50-talet och har sedan dess vuxit i huvudsak organiskt till dagens position, där man är marknadsledande i Sverige inom flera produktsegment. Produktutveckling och produktion bedrivs i Stockholmsområdet. Bolaget är ett familjeföretag där en generationsväxling genomförts relativt nyligen. Bolaget som idag…

Läs mer →

Ordförande sökes till offensivt IT-systemföretag på världsmarknaden med exitmål

Detta IT-företag utvecklar och säljer ett modernt, användarvänligt och skalbart system för en specifik och avgränsad bransch på världsmarknaden. Man har idag kunder och användare i många länder. Bolaget har god kunskap om kundledet, tillämpningen och världsmarknaden. Verksamheten omsätter runt 40 Mkr med runt 30…

Läs mer →

Bolagsförsäljnings- och exiterfaren ledamot sökes till offensivt IT-systemföretag på världsmarknaden

Detta IT-företag utvecklar och säljer ett modernt, användarvänligt och skalbart system för en specifik och avgränsad bransch på världsmarknaden. Man har idag kunder och användare i många länder. Bolaget har god kunskap om kundledet, tillämpningen och världsmarknaden. Verksamheten omsätter runt 40 Mkr med runt 30…

Läs mer →

SÖKES: Ledamot med turnaround-profil till IT-företag med molnbaserat ERP-system

Detta IT-företag omsätter runt 40 Mkr med cirka 40 medarbetare. Företaget har verksamhet i Stockholm och på två andra orter i Sverige. Man utvecklar och säljer molnbaserat ERP-system, med fokus på en utvald målmarknad där man främst har sin etablerade kundstock. Företaget förvärvades av sin…

Läs mer →

Page 2 of 5 1 2 3 4 5
[ssba]