Mårten Berndtsson: När jag började på Styra för 7,5 år sedan var det utifrån antagandet att företagsägare har väldigt mycket att vinna på att arbeta mer professionellt med ägarfrågor och med rätt externa personer i styrelsen. Begreppet ägardirektiv var precis i sin linda. Mycket har hänt sedan dess och mina tidigare antaganden har övergått till en stark övertygelse efter att ha sett effekten hos Styras kunder. Det har varit en väldigt rolig och utvecklande tid – garv blandat med allvar. Jag vill passa på att tacka kunder, styrelsekandidater och Styra-kollegor för dessa år.

Gunnar Alexandersson: Jag kan bara instämma med Mårten. Det har varit givande och roligt att lära känna och arbeta med kollegan och vännen Mårten. Vi på Styra önskar honom all lycka i sina nya utmaningar!