Denna entreprenörsägda byggkoncern grundades i Östergötland år 2000 och har till 2015 vuxit till en omsättning på 400 mkr med vinst under alla åren. Man bygger flerbostadshus och kommersiella lokaler åt bl a kommunalt ägda bolag samt erbjuder byggservice. Man har huvudkontoret och hemmamarknaden i Östergötland och sedan 2015 ett dotterbolag i Stockholm. Ägaren tillika koncern-VD ser marknadsmöjligheter som en aktör med ”personligt engagemang” men av betydande storlek och han har stora tillväxtambitioner primärt i Stockholmsregionen och sekundärt i övriga Sverige. Ägaren är entreprenör och nytänkare i branschen och har många unga hungriga akademiker i organisationen. Man har en egen prefabfabrik och eget finsnickeri. Man har i flera år bedrivit ett professionellt styrelsearbete med extern ordförande och externa ledamöter med erfarenhet av snabbt växande ägarledda företag. I syfte att realisera ägar- och bolagsmålen önskar man nu rekrytera två nya ledamöter med branscherfarenhet till styrelsen. Kravprofilen på dessa presenteras nedan.

 

 

Ledamot 1, ”byggprofil”, han eller hon – får gärna vara en kvinna:

 • Ska ha bred ledningserfarenhet från byggföretag med omsättning på mer än 500 mkr, gärna som VD eller affärsområdeschef. Gärna ha erfarenhet från företag i tillväxt
 • Ska ha erfarenhet från att leda flera parallella byggprojekt samt från att leda stora byggprojekt (runt 500 mkr) antingen bostadsprojekt eller kommersiella fastigheter
 • Ska ha ledningserfarenhet från byggorganisation med ansvar för fler än 50 tjänstemän
 • Bör ha erfarenhet från projektutveckling
 • Bör ha erfarenhet från och kunna byggmarknaden i Stockholm
 • Meriterande med styrelseerfarenhet men ska minst ha förståelse för styrelsens roll och uppdrag
 • Meriterande med erfarenhet från ägarledda bolag med stark ledare/ägare men minst ha förståelse för ägarledda företags speciella förutsättningar
 • Ska vara kommunikativ och lyhörd
 • Ska kunna verka som styrelseledamot i 4 år
 • Bör helst bo i Stockholm eller Östergötland men kan bo i hela Sverige
 • Ska ha tid, tillgänglighet och intresse att arbeta i styrelsen och medverka i utvecklingen av koncernen samt vara bollplank till koncernVD och eventuellt till dotterbolagsVD

 

Ledamot 2, ”fastighetsprofil”, han eller hon – får också gärna vara en kvinna:

 • Ska ha bred ledningserfarenhet, helst som VD, från fastighetsföretag med ett betydande fastighetsbestånd, marknadsvärde på minst 2 miljarder kr med antingen bostäder och/eller kommersiella fastigheter med antingen privat, fond eller offentligt ägande.
 • Bör ha ledningserfarenhet från fastighetsföretag och fastighetsbestånd i tillväxt
 • Ska ha erfarenhet från förvärv samt paketering och försäljning av fastigheter
 • Bör ha erfarenhet från upphandling av byggnation av hus
 • Bör ha erfarenhet från projektutveckling och kunna hela processen från anskaffning av mark till färdigt hus och förvaltning
 • Ska ha erfarenhet från finansiering gärna av både byggprojekt och fastighetsförvärv
 • Ska ha erfarenhet från riskbedömning gärna i tillväxt
 • Bör ha erfarenhet från och kunna fastighetsmarknaden i Stockholm, gärna både vad gäller bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
 • Bör ha styrelseerfarenhet men ska minst ha förståelse för styrelsens roll och uppdrag
 • Meriterande med erfarenhet från ägarledda bolag med stark ledare/ägare men minst ha förståelse för ägarledda företags speciella förutsättningar
 • Ska vara affärsorienterad och affärserfaren
 • Ska kunna verka som styrelseledamot i 4 år
 • Bör helst bo i Stockholm eller Östergötland men kan bo i hela Sverige
 • Ska ha tid, tillgänglighet och intresse att arbeta i styrelsen och medverka i utvecklingen av koncernen samt vara bollplank till koncern-VD och eventuellt till dotterbolags-VD

 

 

Nu söker man alltså två nya externa ledamöter till styrelsen. Eventuellt finns intresse från ägaren att anlita någon av dessa nya ledamöter som ordförande efter ett år i styrelsen. För att det ska bli aktuellt ska ledamoten ha erfarenhet som styrelseordförande enligt nedan. Dessa erfarenheter är alltså inga krav för ledamotskapet men klart intressant och stärkande om kandidaten har den bakgrunden och intresset för ett framtida ordförandeskap.

 

För att bli aktuell som möjlig ordförande:

 • Ska ha erfarenhet som extern ordförande i minst två bolag/koncerner varav minst ett med en omsättning på minst 500 mkr och etablerat på några olika orter
 • Meriterande med erfarenhet som intern ordförande i större bolag
 • Ska ha erfarenhet från att leda och utveckla styrelseprocessen i ett växande bolag/koncern
 • Ska ha erfarenhet från att coacha VD i växande bolag gärna på nya lokationer
 • Bör ha varit VD för en koncern med bolag på några olika orter
 • Ska ha tid och intresse för att leda och utveckla styrelseprocessen samt vara bollplank till koncern-VD och eventuellt till dotterbolags-VD

 

 

Skicka din intresseanmälan till Mårten Berndtsson på marten.berndtsson@styra.se senast den 3e mars. Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive styrelseerfarenheter, i ditt mail.

Beroende på vilket ledamotsuppdrag du är intresserad av märkt ditt mail med ”Fastighetsledamot” (kravprofil 1) respektive ”Byggledamot” (kravprofil 2) samt ange därtill om du är intresserad av ett eventuellt ordförandeskap.

 

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva:

Byggledamot: De fem första punkterna i kravprofilen

Fastighetsledamot: De fem första punkterna i kravprofilen