Ledamot sökes till kraftigt växande teknikföretag inför bolagsförsäljning
Detta expansiva och lönsamma partnerägda bolag har flera egenutvecklade produkter (kombination hård- och mjukvara) som idag primärt säljs på svenska marknaden där bolaget har en stark ställning inom de flesta produktområden.

Bolaget har drygt 50 anställda fördelade på tre orter. Omsättningen som stadigt vuxit är idag ca 55 mkr, huvudsakligen produktförsäljning. Branschutvecklingen och gensvaret från kunder gör att försäljningsprognoserna kommande år ser mycket goda ut. Bolaget bedriver aktivt styrelsearbete sedan flera år och har externa ledamöter i styrelsen.

Styrelsen är nu tänkt att kompletteras med en extern ordförande, vilken ersätter den tidigare interna ordföranden, samt en extern ledamot. Ägarna har nyligen arbetat fram ett ägardirektiv där styrelsens viktigaste uppgifter kan sammanfattas som: Bygg stabil organisation med professionell ledningsgrupp, gör bolaget försäljningsfärdigt på 3 års sikt och sålt inom 4-5 år. Därtill att, med bolagsvärdebyggandet i fokus, analysera och prioritera investeringar i ex. organisation, teknik och marknadssatsningar.

Förväntningar på ny styrelseledamot
• Ska ha sålt ett antal företag med mer än 100 mkr i omsättning t.ex. i rollen som M&A-rådgivare, företagsmäklare, entreprenör, koncernchef eller ledande befattningshavare.
Meriterande att ha sålt även bolag med lägre omsättning

• Ska ha erfarenhet från processen att göra företag försäljningsfähiga bl.a. genom att bygga strukturkapital och bolagsvärde på några års sikt och därtill att ha genomfört försäljningen. Eftersom två av ägarna till det specifika bolaget är nyckelpersoner i organisationen så bör kandidaten ha erfarenhet av ägarledda bolag, men gärna även andra ägarstrukturer

• Ska kunna identifiera och utveckla värdebyggande parametrar utifrån styrelserummet för såväl legal som organisatorisk bolagsstruktur. Ska därtill ha en djup förståelse för hur affärsmodellen påverkar bolagsvärderingen, gärna ha erfarenhet av återkommande/repetitiva intäkter.

• Ska ha metodik för och erfarenhet från att identifiera potentiella tagare i Sverige och utomlands

• Bör ha erfarenhet från försäljning av teknikbolag gärna med kombination av hårdvara och mjukvara

• Meriterande med erfarenhet av att göra företag börsfähiga och av börsintroduktion.

• Bör ha styrelseerfarenhet, gärna i ägarlett företag. Ska dock minst ha kunskap och förståelse för styrelsens uppgifter och roll i ledningsstrukturen. Styrelseutbildningar är meriterande

• Ska ha tid och intresse att medverka i bolagets utveckling och som visst bollplank till ägargruppen i ägar- och bolagsfrågor

• Ska kunna verka som ledamot i drygt fyra år

• Fördel om ledamoten bor eller är verksam inom en 20 mils radie från Stockholm, dock bör inte tidsåtgången för ett normalt styrelsemöte vara mer än en dag med avseende på restid och möte.

Ansökan

Är du intresserad av uppdraget? Välkommen med din ansökan senast den 9 juli 2015 till Mårten Berndtsson, Styra AB.

Var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva din erfarenhet från punkt 2 och 3 – alltså förberedelsearbetet inför bolagsförsäljning samt själva försäljningen, ge gärna exempel. Ange även eventuell erfarenhet från repetitiva intäkter. Dessa erfarenheter är viktiga för bolaget.

Stämmer du väl in på profilen och önskar anmäla ditt intresse ber vi dig att e-posta en intresseanmälan till marten.berndtsson@styra.se
– Var vänlig skriv i rubrikfältet på mailet ”Ledamot till teknikföretag”.
– Vänligen bifoga ett uppdaterat CV, inklusive dina styrelseerfarenheter samt erfarenheter från ägarledda företag.