Handbok Ägardirektiv

Om du ägnar några timmar åt att gå igenom Rune Brandingers bok blir du bekant med några av fallgroparna i förväg. Du kommer att kunna undvika en del och kunna hantera andra bättre. Men det räcker inte att köpa boken – du måste läsa den också – omsorgsfullt. Det kommer att löna sig. Jag vet för jag har just gjort det – Jacob Palmstierna

Ägarstyrning & ägardirektiv – Rune Brandinger

Johan von Kantzow, styrelseordförande i modekedjan Butiken på Landet, var bekymrad. De 16 ägarna hade mycket skilda uppfattningar om mode och inköp. Skulle förslaget till ett ägardirektiv kunna övertyga dem om en fortsatt samverkan? Större respekt för rollfördelningen ägare – styrelse – ledning var en ytterligare förutsättning.
Ja, de blev övertygade. Och ägardirektiven hjälpte de fem ägarna till San Sac – välkänt företag inom sophantering – att komma underfund med vad de egentligen ville med sitt ägande. Det blev grunden till ett mycket bättre styrelsearbete och inom ett par år en framgångsrik exit.

En ny idé hos ägaren till Lärande AB – med 10 friskolor över hela landet – förutsatte att han kom loss från ledningen av sitt hjärtebarn, utan att ändå släppa ägandet. En komplett ny ledarkader rekryterades och trimmades in, med preciserade ägardirektiv som bas.

I Smedjan Ekonomikonsult hade de två grundarna samverkat i tio år utan att märka att deras motiv för fortsatt företagsbyggande hade förändrats. Processen med ägardirektivet hjälpte dem till den insikten och till en konstruktiv avslutning på det gemensamma ägandet.

I det högteknologiska Sciss AB, avknoppat från forskarvärlden, höll styrelsearbetet på att haverera, innan preciserade direktiv från ägarna gav stadga och rätt inriktning på styrelsearbetet.

Detta är en handbok om ägardirektiv. Läs, lär och gör någonting i ditt eget företag!

Författaren Rune Brandinger har lång erfarenhet som företagsledare och styrelseproffs. Det praktiska anslaget i boken bygger på erfarenheter från fler än 50 ägardirektiv, framtagna av Gunnar Alexandersson och Hans Svalberg i Styra AB.

 

 

[ssba]