Vi vana vid att hantera varierande ägargrupperingar och branscher. Den senaste tidens ägardirektivsuppdrag är exempel på detta.

Bland annat har vi hjälpt ta fram ägardirektiv för ägarna i:

–        Expansivt personalägt handelsföretag (Styras konsult var Mårten Berndtsson)

–        Partnerägt  IT-konsultföretag. (Lars-Olof Zetterlund och Mårten)

–        Privatägd grundskoleverksamhet med stora/små samt aktiva/passiva delägare (Mårten)

–        Nystartat mätteknikföretag i Mälardalsregionen, konkurrentägt (Hans E Nilson)

–        Familjeägt verkstads- och säkerhetsföretag med generationsskiftesfokus (Hans E)

–        Partnerägt installations- och serviceföretag inom energi och gasteknik (Hans E)

–        Familjeägt tillverkande företag på global marknad (Gunnar Alexandersson)

–        Familjeägt fastighetsföretag med tre generationer i ägarkretsen (Gunnar och Mårten)

 

Exempel på viktiga utmaningar/frågor bland dessa bolag var bl.a.

–        Enas kring ägarhorisont och bolagsmål

–        Balansera förväntningar på tillväxt å ena sidan och finansiering/utdelning å andra sidan

–        VD-skapet, intern eller extern VD?

–        Utveckla verksamhet mot tillväxt och lönsamhet

–        Generationsskifte både ägarmässigt och ledningsmässigt

–        Syfte med och principer för personaldelägande

–        Bygga bolagsvärde och förbereda bolagsförsäljning

–        Hur får vi fart på styrelsearbetet?

Under processen enades ägarna om målsättningarna kring ovanstående frågor. Målsättningarna utgör sedan en viktig del av styrelsens uppdrag.

 

Kundutlåtande

”Alla vi tre ägare uppskattar samarbetet med dig i detta arbete och resultatet av våra möten är, förutom ett ägardirektiv, en medvetenhet hos oss om vad vi vill och hur vi som huvudägare resonerar- och det visade sig att samsyn finns på alla områden.

Positivt, trevligt och meningsfullt!

Tack Mårten!”

 

Befinner ni er i en sits där behov kan finnas av ökad tydlighet och enighet från ägarkretsen? Kontakta mig för en timmes kostnadsfri konsultation .

Mårten Berndtsson mobil: 0709-556424, e-post: marten.berndtsson@styra.se