Enbio är ett ägarlett tillväxtföretag med konsulting och handelsplattform inom bioenergiområdet.

Under hösten 2012 anlitades Hasse Svalberg på Styra att rekrytera en extern styrelseordförande till bolaget. Hasse hade tidigare hjälpt företaget med framtagning av ägardirektiv vilket lett till en tydligare målstyrning i det strategiska arbetet och nu var bolaget redo att ytterligare professionalisera styrelsearbetet.

Styra, med dess medarbetare Hasse Svalberg och Mårten Berndtsson var professionella rakt igenom – arbetet inleddes med en analys av vårt företag och vilken kompetens som behövde tillföras styrelsen. Under själva kandidatsökandet fick vi kontinuerlig återkoppling bl.a. där eventuella jävsituationer stämdes av. Trots en relativt svår kravprofil så presenterades tre kandidater vilka höll en hög nivå och som alla hade kunnat bidra positivt i styrelsearbetet. Vår nye ordförande har på kort tid redan bidragit i det strategiska arbetet och skapat en professionell styrelseprocess. Vi är väldigt nöjda med resultatet.

– Kristian Eriksson, VD och delägare Enbio AB

 

enbio_logo_final

www.enbio.se