Tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm bjuder vi in till Diplomkurs: Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag.
Under kursen får du kunskaper, insikter och handfasta råd kring ägarstyrning och ägardirektiv. Vi ger exempel ur verkligheten och genomför en kort gruppövning.
Föreläsare är Gunnar Alexandersson, Styra AB

ga

Datum: 8 april 2013
Tid: 15:00 – 18:30
Plats: Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, 9tr, Stockholm
Pris: 1080 kr för medlem i StyrelseAkademien och i Företagarna och 1350 kr för icke medlem. Alla priser är exkl moms.

Anmälan