Archive for Aktuellt

Almi Invest och Styra tecknar nationellt samarbetsavtal

Under våren 2017 har Almi Invest och Styra tecknat ett samarbetsavtal som gör det möjligt för Almi Invest, dess dotterbolag och portföljbolag i hela landet att avropa tjänsten framtagande av ägardirektiv från Styra. Som en grund för avtalet genomfördes ett antal ”test-cases” under 2016 och…

Läs mer →

Mårten slutar på Styra

Mårten Berndtsson: När jag började på Styra för 7,5 år sedan var det utifrån antagandet att företagsägare har väldigt mycket att vinna på att arbeta mer professionellt med ägarfrågor och med rätt externa personer i styrelsen. Begreppet ägardirektiv var precis i sin linda. Mycket har…

Läs mer →

Stora styrelsedagen i Örebro

Stort tack till StyrelseAkademien Örebro för ett trevligt arrangemang och stort tack till alla som besökte vår monter under Stora Styrelsedagen. Nu laddar vi med ny energi för Stora Styrelsedagen i Linköping som går av stapeln på torsdag den 20 november. Vi ser framemot att…

Läs mer →

Stora Styrelsedagen i Örebro och Linköping

Återkommande varje höst är att StyrelseAkademien på flera orter i Sverige anordnar Stora Styrelsedagen. En viktig dag för dig som är ägare, styrelseledamot, vd eller styrelseintresserad! Styra finns i år med som utställare i Örebro den 17/11 och i Linköping den 20/11. Kom och lyssna…

Läs mer →

Styra avtackar Hasse och Ingrid Svalberg

Hasse Svalberg var initiativtagare och en av grundarna till Styra AB. 2009 lämnade han ägarrollen men arbetade kvar som assoccierad konsult. Nu vill Hasse fokusera mer på affärscoaching och varvar ner till fyra arbetsdagar per vecka och lämnar därför Styra. Hasse har med sin breda…

Läs mer →

Styra värvar föredetta HP-Profil

Här kan ni läsa senaste pressmeddelandet: IT24    

Läs mer →

[ssba]