Detta IT-företag utvecklar och säljer ett modernt, användarvänligt och skalbart system för en specifik och avgränsad bransch på världsmarknaden. Man har idag kunder och användare i många länder. Bolaget har god kunskap om kundledet, tillämpningen och världsmarknaden. Verksamheten omsätter runt 40 Mkr med runt 30 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och etableringar på exportmarknader. Man har en god lönsamhet, tillväxt och finansiering.

Ägarnas mål är att vidareutveckla verksamheten kraftfullt och sälja bolaget om tre år. Därför satsar man nu fortsatt hårt på både produktutveckling, försäljning och på att bygga partnerskap i flera länder. Ägarna ser att den troligaste tagaren är en stor internationell branschaktör alltså en industriell tagare som köper bolaget av strukturella skäl. En dylik aktör kan se möjligheterna på marknaden som förvärvet innebär och därmed betala det önskade priset för företaget.

Man bedriver ett styrelsearbete idag men önskar nu rekrytera en extern ordförande och ledamot i syfte att ytterligare professionalisera styrelsearbetet mot ägarnas mål. Ordföranden ska vara en ”generalist från IT-systembolag på världsmarknaden” och förväntas leda och utveckla styrelseprocessen och utgöra bollplank till VD. Ledamoten ska vara ”expert på bolagsförsäljning och exit med hög värdering, gärna från internationella industriella strukturaffärer” och medverka i styrelsen i värdebyggandet och exitprocessen.

Ägarnas vilja och bolagets mål och utmaningar ställer följande krav på ledamotens erfarenheter. Han eller hon:

● Ska ha erfarenhet från att ha sålt eller köpt B2B- eller B2C-bolag till betydligt högre pris än traditionell P/E-värdering till exempel i egenskap av ägare, riskkapitalist, M&A-rådgivare eller företagsmäklare
● Bör ha sålt eller köpt företag till industriell tagare som köper bolaget av strukturella skäl
● Ska ha erfarenhet från att identifiera potentiella internationella tagare och värdebyggande parametrar samt ha förståelse för hur bolagets affärsmodell påverkar bolagsvärderingen
● Bör ha erfarenhet från processen att från styrelsen eller ledningen skapa ett säljfäigt eller noteringsfäigt bolag med fokus på strukturkapital och värdeskapande
● Bör ha erfarenhet som extern eller intern styrelseledamot. Minst ha kunskap om och förståelse för styrelsens roll och uppgift i ledningsstukturen
● Meriterande med erfarenhet från ägarledda företag
● Ska kunna verka som ledamot i minst 3 år
● Bör bo och verka i Sverige
● Ska ha tid och stort intresse att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse samt lite som bollplank till främst VD

Ansökan

Om du anser att din bakgrund stämmer väl in på kravprofilen ovan ber vi dig att skicka din intresseanmälan till Mårten Berndtsson på marten.berndtsson@styra.se senast fredagen den 10e februari. Vänligen bifoga i ditt mail ett uppdaterat CV inkluderat en beskrivning av dina styrelseerfarenheter. Märkt ditt mail med ”Ledamot till IT-systemföretag”.

De fyra första punkterna i kravprofilen ovan är extra viktiga för uppdragsgivarna så var vänlig att i din intresseanmälan speciellt beskriva och utveckla dina erfarenheter från dessa fyra punkter. Du stärker din kandidatur genom att exemplifiera hur och från vilka bolagsmiljöer du uppfyller dessa kravprofilspunkter.