Under våren 2017 har Almi Invest och Styra tecknat ett samarbetsavtal som gör det möjligt för Almi Invest, dess dotterbolag och portföljbolag i hela landet att avropa tjänsten framtagande av ägardirektiv från Styra.
Som en grund för avtalet genomfördes ett antal ”test-cases” under 2016 och 2017 med både Almi Invests befintliga och potentiella portföljbolag. Dessa ”test-cases” föll väl ut och gav värdefull input som möjliggjorde finslipning av processen att ta fram ägardirektiv för just Almi Invests portföljbolag.
Att företagsägargrupper arbetar fram en gemensam syn på sina intentioner och restriktioner med sitt ägande och med företaget och dessutom dokumenterar detta i ett ägardirektiv är en väldigt bra och kraftfull bas för att driva företaget mot de mål som ägarna satt upp. Detta får en direkt påverkan på vilken kompetens man behöver bestycka styrelsen med bland annat.
Vi på Styras ser mycket positivt på detta samarbete och är övertygade om att det kommer att skapa stor nytta för både Almi Invest, deras ägarpartners och portföljbolagen, säger Lars-Olof Zetterlund, konsult i Styra AB.