När Styrelseakademien bjöd in sina medlemmar till Stora Styrelsedagen 2013 blev Styra ombedda att föreläsa på temat Aktiv ägarstyrning – kraftfullt verktyg att nå dina mål som företagare.

Några av punkterna som det diskuterades kring var:

  • Hur tar man fram ett ägardirektiv som enar ägarna?
  • Ägardirektiv – en tydlig uppdragsbeskrivning till styrelsen
  • Hur skapar du en målstyrd styrelsesammansättning?

Det passade utmärkt då årets tema var Styrelsearbete i världsklass!

 

Stora Styrelsedagen 2013