Ägardirektiv

 

Processen tvingade oss att stanna upp och reflektera, ta ställning till vart vi ska. Frågor som du i ditt dagliga arbete sällan eller aldrig reflekterar över
Print this pageEmail this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+