Bli en professionell ägare genom att formulera ägarnas gemensamma mål i ett ägardirektiv! Ägardirektivet utgör uppdragsbeskrivningen till styrelsen och vd. Det är också grunden till vilka erfarenheter och kompetenser som behövs i styrelsen. Detta skapar en styrelse som arbetar hårt för att nå dina mål som företagsägare.

Under seminariet belyses:

  • Syften med ett genomarbetat skriftligt ägardirektiv
  • Hur ett ägardirektiv tas fram och vad det kan innehålla
  • Nyttor som ägardirektivet skapar och hur det förändrar ledningsarbetet
  • Hur man bäst sammansätter en styrelse utifrån ägardirektivet

Fastighetsföretaget Atlasmuren AB är familjeägt i tredje generationen med sju ägare mellan 34 och 74 år gamla. Ägarna hade behov och önskan att uttrycka en tydlig gemensam ägarvilja varför ett ägardirektiv togs fram. Därefter rekryterades en extern styrelseordförande och ledamot för att professionalisera styrelsearbetet. Delägarna Carl Wale och Maria Lindvall samt ordförande Rolf Lydahl berättar om självupplevda nyttan med ägardirektiv ur sina respektive perspektiv, ger goda råd och berättar hur Atlasmuren utvecklat sitt styrelse-, ledningsarbete och aktivitet på marknaden.

Föreläsare
Roland Dansell, Grant Thornton
Gunnar Alexandersson, Styra Lars-Olof Zetterlund, Styra Carl Wale, Atlasmuren
Maria Lindvall, Atlasmuren
Rolf Lydahl, Atlasmuren

 

 

Plats:
Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm.

Datum och tid:
Torsdagen den 18 september kl. 17.30-21.00 med mat, dryck och efterföljande mingel.
Pris:
Seminariet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
2014-09-16
Sista avanmälningsdag:
2014-09-17

 

Anmäl dig här!